Nya namn i KSLA

Den 10 november valdes nya ledamöter in i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin. Bland annat lantmästare och vd för Bjelkesta Gård Catharina Rudolphson och Gård & Djurhälsans vd Håkan Henriksson.

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien ska "med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet." Foto: Carolina Wahlberg

I Jordbruksavdelningen valdes nio nya ledamöter in. Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd är nöjd.

– Dessa nya ledamöter stärker KSLA:s samlade kompetens på området veterinärmedicin, smittskydd, livsmedelssäkerhet, livsmedelsberedskap och produktion och bidrar till ytterligare kunskapsuppbyggnad inom ett allt viktigare arbete för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart jordbruk, säger hon, i ett pressmeddelande.

I Jordbruksavdelningen valdes följande personer in:

Göran Bergkvist agr.dr, professor med inriktning växtproduktionsekologi. Han arbetar och undervisar på SLU, Ultuna.

Camilla Eriksson, fil.dr och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inom civilt försvar och krisberedskap.

Håkan Henrikson, leg. Vet. och vd på Gård & Djurhälsan.

Ove Konradsson, vd för Hushållningsällskapet Västra.

Carl-Johan Lindén, ek. mag., policyanalytiker på DG Agri, Europeiska kommissionen i Bryssel.

Catharina Rudolphson, lantmästare och verkställande direktör vid Bjelkesta Gård.

Beatrix Alsanius, professor i trädgårdsvetenskap vid SLU i Alnarp. Leder en forskargrupp med inriktning på livsmedelssäkerhet vid odling av frukt och grönsaker i samverkan med näringen. 

Marius Masiulis, vet.med.dr med ansvar för det statliga Emergency Respons Division i Vilnius. Han är också expert i EU:s veterinärmedicinska akutteam.

Sally Shortall, professor och Duke of Northumberland Chair of Rural Economy. Hon forskar om kvinnors roll inom ekologiska jordbruksmetoder samt vikten av att arbeta med kvinnor på gårdsnivå för att genomföra hållbarhetsomställningar. 

Förutom Jordbruksavdelningen fick även den Allmänna avdelningen och Skogsavdelningen nya ledamöter:

Allmänna avdelningen: 

Anja Fjellgren Walkeapää, Funäsdalen (renskötare, jägmästare)

Maria Gustafsson, Ellös (lantbrukare, verksamhetsledare)

Stefan Jansson, Umeå (professor)

Jenny Jewert, Alunda (jordbruksexpert)

Olivier Keech, Hörnefors (docent)

Elisabet Rytter, Stockholm (med.dr)

Maria Brockhaus, Helsingfors, Finland (professor)

Jennifer Clapp, Waterloo, ON, Canada (professor)

Pamela Ronald, Davis, CA, USA (professor)

Skogsavdelningen: 

Isabella Hallberg Sramek, Sundsvall (jägmästare, doktorand)

Sara Holmgren, Uppsala, (forskare, fil.dr)

Olof Johansson, Växjö (skogspolitisk chef)

Sofia Lilja, Gävle (hållbarhets- och kommunikationschef)

Johan Sonesson, Björklinge (docent och processledare)

Dag Fjeld, Raufoss, Norge (professor)

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste