Nya åtgärder införs mot fågelinfluensa

Fågelinfluensan lurar runt hörnet. Risken bedöms som extra stor i år, därför har Jordbruksverket beslutat om åtgärder för särskilda högriskområden i södra Sverige.

SVA har baserat på tidigare utbrott och positiva fall av fågelinfluensan på vilda fåglar kunnat identifiera var i Sverige det är extra hög risk för nya utbrott. Dessa områden har nu fått särskilda regler. Foto: Mostphotos

– Vi gör det här för att skydda fjäderfä från smittan. I de områden där risken bedöms som extra hög ska man bland annat hålla sina fjäderfän inomhus. Beslutet träder i kraft onsdagen den 16 november, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Fakta: Högriskområden

 • Blekinge län
 • Gotlands län
 • Hallands län
 • Kalmar län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Västra Götalands län (dock inte Svenljunga och Tranemo kommuner)
 • Östergötlands län
 • Del av Jönköpings län (ett område på 20 kilometer närmast Vättern)

Läs mer: Karta över berörda områden

I ett högriskområde ska alla fjäderfän hållas inomhus för att skyddas mot både direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Detta gäller om du föder upp eller har fjäderfän för kött, konsumtionsägg eller andra produkter som du säljer.

Ankor, gäss och strutsfåglar kan undantagsvis hållas inhängande utomhus. Dock ska foder och vatten ges inomhus eller under skydd ute.

– I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning. Man behöver också undvika indirekt kontakt, genom att tvätta och sprita händerna, byta skor och kläder innan man går in till sina fjäderfän och även skydda foder och strö, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

När det kommer till hobbyflockar ska dessa hållas inhägnade. Jordbruksverket rekommenderar att man även har tak på inhägnaden. Foder och vatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Fler tips för att undvika smitta:

 • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
 • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
 • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
 • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
 • Se till att endast nödvändig personal har tillträde till djurutrymmena.
 • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
 • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
 • Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.

Källa: Jordbruksverket

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera