Svenska spannmålsskörden ökade

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 5,8 miljoner ton, vilket är 16 procent mer än förra årets skörd. En större areal av med oljeväxter gav ökad rapsproduktion med 20 procent.

Foto: Carolina Wahlberg

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 5,8 miljoner ton, vilket är 16 procent mer än förra

årets skörd, uppger Jordbruksverket och hänvisar till "Statistikrapport: Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2022, preliminär statistik för riket". Totalskörden är 10 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, där 2018 med missväxt orsakad av torka är ett av åren. I år var det mera gynnsamt väder med både värme och regn som ökade skörden, särskilt för de vårsådda grödorna.

Kyla och regn under vintern och våren sänkte däremot skördenivåerna för de höstsådda grödorna. En del arealer behövde köras upp under våren och sås om med vårsådda grödor. Trots detta är årets skördenivåer per hektar av höstsådda spannmålsgrödor något högre än under 2021. De vårsådda spannmålsgrödornas hektarskördar ökade med 34–46 procent, jämfört med föregående års låga nivåer.

Raps- och rybsskörden ökade med 20 procent

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 413 500 ton, och är därmed 20 procent större än förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, är på samma nivå som under 2021.

Totalskörden av ärter 59 procent större än förra året

Den totala skörden av ärter beräknas till 88 800 ton, vilket är 59 procent mer än fjolårsskörden och 35 procent mer än femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 74 400 ton, vilket är 52 procent mer än förra årets totalskörd och 19 procent mer än femårsgenomsnittet. Hektarskördarna av både ärter och åkerbönor blev 46 procent högre än under 2021.

 

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 16 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera