Sverige bäst i EU – igen

Svenska lantbrukare är sedan länge ett föredöme när det gäller att hålla antibiotikaanvändningen på låg nivå i sina besättningar. Den senaste rapporten från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) visar att många andra länder också är på rätt väg. 

EMA presenterar årligen en rapport som summerar antibiotikaanvändningen till djur inom EU. Den senaste rapporten summerar 2021 och visar att försäljningen minskat med 47 procent mellan 2011 och 2021. 

Snittet är 84,4 mg/PKU, där PKU står för populationskorrigerad enhet, och alltså tar hänsyn till hur många djur det finns i varje land. Försäljningen i Sverige är 10,9 mg/PKU och det är bara Norge med 2,5 mg/PKU och Island med 3,6 mg/PKU som noterar lägre siffror. Sämst i klassen är Cypern på 296,5 mg/PKU, följt av Polen på 175,5 mg/PKU och Italien på 173,5 mg/PKU. 

– Svensk livsmedelsproduktion är väldigt skicklig på att hantera antibiotika och därmed minska risken för antimikrobiell resistens. Kunskapen och viljan att bidra i alla led är hög. Den goda situationen måste vårdas och utvecklas. Därför är det viktigt att myndigheter och organisationer tillsammans fortsätter stötta landets lantbrukare, säger Fredrik Hultén som är utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

På rätt väg

Statistiken för 2021 omfattar 31 länder i Europa och den första rapporten kom 2009, på begäran av EU-kommissionen. Inlämningen av data är i dag frivillig, men enligt förordning (EU) 2019/6 kommer rapportering av data om försäljning och användning av antimikrobiella medel hos djur att bli en rättslig skyldighet för EU:s medlemsstater från och med 2023. 

Ökat fokus på problematiken med överdriven antibiotikaanvändning har nu gjort att man är en bra bit på väg mot det mål om en 50 procentig minskning till 2030, som kommissionen satt upp. 

– De positiva resultaten återspeglar ansträngningar från veterinärer, djuruppfödare och läkemedelsindustrin för att minska användningen av antibiotika för att förhindra antimikrobiell resistens. Det visar också att EU:s politiska initiativ och nationella kampanjer som förespråkar försiktig användning av antibiotika hos djur har en positiv inverkan, säger Ivo Claassen, chef för EMA:s veterinärmedicinska avdelning, i ett pressmeddelande. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 21 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera