Stor höstsådd areal

Trots en utmanande höst uppgår årets höstsådda areal av spannmål och oljeväxter till 652 800 hektar enligt Jordbruksverket. Det innebär att sådden ligger på samma nivå som förra året, men är 13 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren.

Höstvete hittas på mer än 70 procent av den höstsådda arealen. Foto: Isabella Odmark

Höstvete står för den största arealen, mer än 70 procent, av de höstsådda grödorna, och såddes på totalt 461 200 hektar i landet. Det är nio procent mer än förra hösten, och i nivå med rekordarealen av höstvete som såddes 2020. Höstvetesådden slår även genomsnittet för både de fem och tio senaste åren, med 14 respektive 22 procent.

Ökning för rågen

Arealen av höstråg, som haft en nedåtgående trend de senaste åren, ökade med hela 41 procent. När det kommer till höstkorn ligger sådden på ungefär samma nivå som förra hösten och genomsnittet för de senaste fem åren. Totalt beräknas höstkornsådden till 20 600 hektar. Även den höstsådda arealen av rågvete var i nivå med fjolårsarealen, och landade på 28 800 hektar.

Arealen av höstraps beräknas till 111 700 hektar. Det är i nivå med förra årets stora areal, och 13 procent över genomsnittet för de senaste fem åren. Höstrybs hittas på 800 hektar.

Andel ekologiskt steg

Vad gäller den ekologiska höstsådden så var den i nivå med förra året, och beräknas till 54 800 hektar. Ser man däremot till femårsgenomsnittet så är det en ökning med 16 procent. Man har även sett en stor ökning av ekologiskt höstvete, som i år såddes på 35 800 hektar. Det är 12 procent mer än förra året, och 22 procent mer än femårsgenomsnittet. Enligt Jordbruksverket ingår 800 hektar ekologiskt odlad höstdinkel i höstvetearealen.

Utmanande höst

Hösten bjöd på utmaningar vad gäller sådden. Först präglades såväl augusti som september av torka i stora delar av södra Sverige. Det hämmade tillväxten av höstrapsen och ledde till utglesade bestånd. Enligt Jordbruksverket har många lantbrukare kört upp höstrapsen, och istället sått höstvete eller höstråg. Det finns även en oro bland lantbrukare att de svaga höstrapsbestånden inte kommer att klara vinterns påfrestningar.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste