Sjunkande oljepris – osäkra prognoser

Oljepriserna är nu nere på samma nivåer som i början av året. Prognoserna för framtida oljepriser är osäkra, men konjunkturutvecklingen hos världens stora ekonomier pekar på begränsade efterfrågeökningar.

Covid-utbrott i Kina skapar oror på marknaden kring tillväxten för den kinesiska ekonomin och deras efterfrågan på olja. Det har pressat ner priserna under den senaste veckan. Grafik: Malin Strandli

Priserna på råolja har fallit tillbaka sedan månadsskiftet oktober/november då de bröt sig ur en nedåtgående pristrend. Med en prisnivå på 83-85 dollar per fat noteras nu råoljepriset Brent crude oil till samma nivåer som början av året, innan den ryska invasionen av Ukraina hade inletts.

Kina oroar marknaden

Diagrammet visar hur svängig årets marknad för råolja har varit. Inledningsvis drevs marknaden av återhämtningen efter Covid när världsekonomin ökade farten. Den ryska invasionen  fick sedan priserna att skjuta i höjden och marknadsanalytiker prognostiserade oljepriser på 150 dollar per fat. Dock har topparna än så länge inte varit högre än 120-130 dollar per fat.

Sedan juni har oljepriset varit i en sjunkande trend, trots insatser från Opec att begränsa produktionen.

Den senaste dippen som nu noteras för oljepriset beror på en oro för att återhämtningen av den kinesiska ekonomin ska bromsas när covid återigen sprider sig. Den kinesiska nolltoleransen av covid och nedstängningar sätter spår i den ekonomiska utvecklingen.

Makro tynger, sanktioner lyfter

Den makroekonomiska utvecklingen Kina, EU och USA får analytiker på Citigroup att se en minskande efterfrågan på olja under det kommande året.

Samtidigt förväntas införandet av EU:s sanktioner mot rysk olja att hjälpa till att lyfta priserna.

Och Opec överväger nya produktionsbegränsningar för att minska utbudet och höja priset.

Spretiga prognoser

Och om det är den avsvalnande globala ekonomin eller begräsningar av produktionen som får störst inverkan har analytikerna olika syn på.

Morgan Stanley tror på ett snittpris på 90 dollar per fat under 2023. Med en svag inledning och sedan priser på 110 dollar per fat under andra halvåret.

Citigroup tror inte på att Opec-överenskommelser kommer att ha någon större effekt på produktionen. Utan att det istället är en sjunkande efterfrågan som kommer pressa priserna.

Société Générale ser en nedgång till 77-79 dollar per fat i närtid för att sedan gå ner till 73 dollar per fat.

Prisutvecklingen framöver är med andra ord osäker.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste