Svarta Havet pressar spannmålspriserna

Ett förlängt spannmålsavtal ser till att exporten från Ukraina kan fortsätta. Samtidigt höjs farhågor kring efterfrågan från Kina och EU. En begränsad global spannmålsproduktion kan dock hålla uppe priserna.

Världsmarknadens fokus har under november legat på exporten från Svarta Havet. Med en förlängning av spannmålsavtalet kan exporten från både Ukraina och Ryssland fortsätta, men exporttakten är långsam. Foto: Mostphotos

Efter en uppgång för spannmålspriserna efter prispressen vid skörd har spannmålspriserna legat på en relativt stabil nivå under oktober och början av november för att med början från mitten av november falla tillbaka.

Den globala marknadsbalansen är för spannmål har fortfarande en i grunden begränsad produktion att tillgå. Men spannmålspriserna pressas både av Ukraina och covid.

Export från Ukraina

Även om exporten från Ukraina inte går så snabbt som förväntat så är exportavtalet med Ryssland förlängt.  Ukraina exporterade i oktober 4,2 miljoner ton spannmål men i november kommer man inte nå 3 miljoner. Den nuvarande maxkapaciteten anges till 6 miljoner ton.

Den långsamma exporttakten skylls på att Ryssland fördröjer inspektionen av fartyg som är lastade med spannmål för export.

Det är i huvudsak majs som exporteras från Ukraina.

Oro för covid

På samma sätt som oljemarknaden pressas av covid-utbrott i Kina och osäkerheten för tillväxten i Kina så pressas också spannmålsmarknaderna. En recession i Kina skulle dämpa deras efterfrågan på spannmålsimport.

I EU är efterfrågan på foderspannmål dämpad. Minskningar av animalieproduktionen sätter som vi skrivit om tidigare i Jordbruksaktuellt frågetecken för efterfrågan i EU. Även här finns det en oro för ekonomisk nedgång som kan leda till minskad efterfrågan.

Avvaktande för korn och havre

Aktiviteten för maltkorn från skörd 2022 uppges vara låg. Inför nästa år förväntas arealen med maltkorn att öka i EU, därmed kommer nog inte premiumet för maltkorn att öka, utan kornpriset följer vetets utveckling.

Även grynhavren verkar vara inne i en avvaktande fas med lugn efterfrågan.  Goda skördar i Finland och England håller tillbaka prisuppgångar.

Efter den senaste prisnedgången för grynhavre är dock prisskillnaden mellan grynhavre och maltkorn den högsta sedan juni.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 02 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera