Investerar i gårdens kretslopp

För Baltazar Agro AB är kretsloppstänket viktigt. På den ekologiska gården har man det senaste året investerat i gödselseparation, green bedding och nu senast en biogasanläggning. 

 

Tilda och Magnus Sundström driver Baltazar Agro AB, en ekologisk mjölk- och växtodlingsgård. I september stod den nya biogasanläggningen färdig. Det är vanligt att man har gaslagret uppe på rötkammaren, men här ligger det bredvid i stället. 
– En fördel är att du får ett isolerat tak i rötkammaren så det är lättare att hålla temperaturen. En annan fördel är vid läcksökning, det är lättare att kontrollera läckor när det är på marken än uppe i luften, säger Magnus. Foto: Carolina Wahlberg

Magnus och Tilda Sundström äger och driver Baltazar Agro AB på Öjeby gård utanför Linghem i Östergötland. 

– Vi började egentligen med lantbruk för tio år sedan. Då drev vi ekologisk växtodling på en arrendegård i närheten. Vi körde ett par år, sedan kom den här gården ut till försäljning. Och då kände vi att det var läge att växla upp, berättar Magnus. 

Till gården hörde en mjölkproduktion. Även om de inte hade haft djur innan, så är Magnus uppvuxen på gård och Tilda hade jobbat med mjölkkor, så mjölkproduktion var inte helt främmande.  

– Så då gjorde vi slag i saken och köpte den här gården 2014. Vi fick ett stort arealunderlag för att kunna bedriva den här produktionen med hög självförsörjningsgrad. I dagsläget har vi ungefär 400 årskor, plus 300 rekryteringsdjur. Sedan odlar vi på nästan 1 000 hektar åker. Foder är huvuddelen, men i och med att vi har så stort kan vi sälja vidare en del brödvete och raps, säger Magnus. 
 

I konceptet med green bedding strör man lite åt gången, men oftare för att hålla det så hygieniskt som möjligt. Det är en färskvara och måste strös i samband med att den har separerats. 
– Anledningen till att vi var intresserad av green bedding var att vi har djupströbäddar. Vi ville komma från den hanteringen, som är resurskrävande och tar mycket tid. Vi har en form av brännbäddar som vi aldrig tömmer utan bara fyller på, säger Tilda Sundström. 

Gödsel blir strö

På gården utgår man mycket från ett kretsloppstänk. I somras började man separera kornas gödsel för att ha till green bedding. 

– Vi separerar kogödseln med en separator från Bauer som pressar ut fibrerna ur gödseln. Vilket gör att vi kan använda den och strö med inne i stallarna. Vi sparar mycket halm den vägen. Det funkar bra tycker vi! Det blir mjukt och skönt för korna, torra och fina bäddar, och inga problem med hygienen heller, säger Magnus. 

Senaste investeringen på gården är en biogasanläggning.

– Den flytande fraktionen från gödselsepareringen går vidare till biogasen och den hamnar i en brunn, där vi tillsätter hönsgödsel från en granne och djupströbädd. Vi blandar upp den flytande gödseln med lite fastare substrat helt enkelt. Så att den får ett högre rötningsvärde för att kunna ge ifrån sig mer gas, säger Magnus och fortsätter:

– Sedan pumpas blandningen in i rötkammaren och där produceras metangasen. Den går sedan vidare till ett gaslager och därifrån tar den här motorn med en generator på, hand om gasen och förbränner den och producerar el. 
 

– Som det ser ut nu så separerar vi en dag i veckan. Så det blir kanske en sjundedel av all gödsel. Jag startar separatorn på morgonen och sedan separeras det under dagen. Sedan när de startar eftermiddagsmjölkningen då strös det med ströskopan i respektive grupp medan korna är inne i mjölkavdelningen. Då får jag ihop 6-7 fulla ströskopor (a’ 3,6 kubik), säger Magnus.

Gott förtroende

Biogasanläggningen togs i drift i början av september och är levererad av WIP Innovation. Det är samma företag som står bakom gödselseparatorn och konceptet med green bedding på gården. 

– Det är även dem som vi har kontakt med när vi sprider gödseln med ett utläggarsystem med slang i stället för gödseltunna. Vi har ett gott förtroende för dem. Det finns inte heller så många leverantörer av gårdsbaserade biogasanläggningar, säger Magnus.

Anläggningen är beräknad för att kunna producera tre miljoner kilowattimmar gas, vilket då kan bli en miljon kilowattimmar el om året. 

– Motorn har en verkningsgrad på cirka 35 procent, resterande är egentligen värmeförluster. Vår förbrukning ligger på cirka 600 000 kilowattimmar, så vi ska kunna sälja uppåt 400 000 kilowattimmar, säger Magnus. 

Biogasanläggning kommer från företaget WIP Innovation, som har sitt säte i Barsebäck, Skåne. 
– Det finns många olika sätt att bygga på. Är man intresserad tycker jag man ska åka runt till olika anläggningar för att se hur andra har gjort. För att få en bild av vad man vill ha. Vi är anpassningsbara och har många komponenter i vårt sortiment, säger Fredrik Dobak Andersson, ansvarig för affärsområde Biogas på WIP Innovation. 

Varför ville ni satsa på biogas?

– De investeringar som vi har gjort på gården de senaste åren handlar mycket om ett kretsloppstänk. En aspekt var bland annat för att få en bra gödselprodukt som vi kan gödsla våra grödor med, säger Magnus. 

Satsningen på biogas har heller inte varit en nackdel med tanke på de höga energipriserna som blivit. 

– Nu är det så rätt i tiden som det kan bli. När vi räknade på det här från början var det inte alls de här elpriserna. Men kalkylen såg bra ut ändå på grund av olika typer av stöd, som gasstöd. Utan det hade det inte varit aktuellt alls. Sedan finns det ett investeringsstöd också, som vi fick beviljat. När vi byggde den här så beviljade Klimatklivet inte anläggningar som producerar el, men det gör dem i dag. 

En av de första sakerna man ska göra om man går i tankarna att bygga en biogasanläggning är att ta kontakt med nätägaren. För att se så att ledningarna är tillräckligt dimensionerade fram till gården. Gäller det E.ON är det väldigt långa handläggningstider, då många vill koppla upp sig med solceller och biogasanläggningar, tipsar Fredrik Dobak Andersson, på WIP Innovation. 

Hur känns det så här långt?

– Det är mycket och lära sig, men mycket ska sköta sig själv så småningom. Största arbetsmomentet handlar om kontroll och övervakning. Mycket sker via telefonen. Det dagliga momentet blir att tillsätta fasta gödselmedel i blandningsbrunnen, säger Magnus, som räknar att den dagliga skötseln kommer ta runt en timme. 

Hur känns läget nu med alla ökade kostnader?

– Det är en turbulent tid så det är väldigt svårt att förutse hur det ska bli framåt. Men det känns fantastiskt att vi valde att göra den här investeringen nu, vi trodde aldrig vi skulle få sådana här energi­priser, säger Magnus. 

På frågan om det finns funderingar på en uppgradering och en biogastraktor i framtiden svara Magnus:

– Ja absolut. I framtiden när vi kommer ner på ett normalt elpris. Samtidigt som motorn i anläggningen börjar bli dags att byta ut, då kanske vi tittar på det. Men med de elpriserna som är nu känns det inte som aktuellt, säger han. 

På gården finns lika många mjölkkor i dag som när de köpte gården 2014. Men skillnaden är att de har tagit hem rekryteringsdjuren som förr bodde på en annan gård. Korna mjölkas två gånger om dagen i en mjölkgrop. Men planen är att sätta in fem mjölkrobotar i befintliga stallar efter nyår. Tanken är att använda en del av överskottsvärmen från biogasen i mjölkstallet.

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 03 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste