410 miljoner i stöd till biogasprojekt - hittills

Under 2022 genomförde Klimatklivet tre ansökningsperioder. Totalt inkom det 144 ansökningar för produktion av biogas inom lantbruket. 

 

Elin Lindström är Klimat­klivs­hand­läggare på Naturvårdsverket. Foto: Privat 

– Hittills har 42 av de 144 ansökningar som kommit in under 2022 för produktion av biogas inom lantbruket beviljats stöd med totalt 410 miljoner kronor. Tillsammans förväntas de minska utsläppen med 35 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Utöver dessa är 97 ansökningar fortfarande under handläggning, säger Elin Lindström, Klimat­klivs­handläggare på Naturvårds­verket, till Jordbruks­aktuellt den 10 november. 

Hur blir det med finansieringen framåt?

– Förutsättningarna för Klimatklivet styrs av budget och regleringsbrev för kommande år. Regeringen har lämnat en budgetproposition till riksdagen där det föreslås att Klimatklivet får ett anslag på 3 miljarder för 2023. Efter att budgeten är beslutad får Naturvårds­verket ett regleringsbrev som anger anslag och villkor.

När kommer nästa ansökningsperiod att starta?

– Klimatklivet väntar in beslut om budget och regleringsbrev innan vi kan ge besked om ansökningsomgångar för 2023 och hur mycket stöd som finns att söka. Så snart vi vet mer går vi ut med information på vår webbplats.

Jordbruksaktuellt

 

Artikeln publicerades söndag den 04 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste