Skånemejeriers mjölkgårdar har sänkt sitt klimatavtryck

Klimatavtrycket på gårdarna som levererar mjölk till Skånemejerier har sjunkit något från 2020 till 2021. Det visar nya beräkningar som gjorts på totalt 299 gårdar.

I ett internationellt perspektiv står sig svensk mjölk väl i jämförelse. Svensk mjölk har 60 procent lägre klimatavtryck än världsgenomsnittet och är nästan 27 procent lägre än genomsnittet i Europa. Foto: Skånemejerier

– Våra mjölkleverantörer är vana vid att arbeta med ständiga förbättringar på sina gårdar vilket även gett resultat på klimatavtrycket, säger Anna Ekman-Nilsson hållbarhetsexpert på Skånemejerier, i ett pressmeddelande.

– Mjölk diskuteras ofta ur ett klimatperspektiv, och det är många parametrar man ska ta i beaktande för att göra mjölken rättvisa, säger Anna Ekman-Nilsson, hållbarhetsexpert på Skånemejerier. Foto: Skånemejerier

Som en del i sin strävan att bli Sveriges mest hållbara mejeri har Skånemejerier valt att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål, som ligger i linje med Parisavtalet.

– Vi är alla del av samma värdekedja. Vi måste själva minska våra utsläpp, och vi måste också stötta våra mjölkleverantörer i att kunna göra detsamma. Det gör vi bland annat genom rådgivning och insamling av klimatdata. Vi betalar också fortsatt mer än marknadspriset som ersättning till bönderna för att de ska få förutsättningar att verka för en hållbar och kvalitativ mjölkproduktion, säger Anna.

Hur kan en gård minska sitt klimatavtryck?

Enligt Anna är det viktigaste att gårdarna har en effektiv användning av resurser eller att använda förnybar energi och att välja gödsel och foder med låg klimatpåverkan. Och hon konstaterar att ofta är de åtgärder som leder till minskat klimatpåverkan också något som har positiv effekt för att minska kostnader och öka produktiviteten.

– Att ta hand om sina kor, att de är friska och mår bra, är också väldigt viktigt. Välmående kor ger mer mjölk, vilket får en positiv effekt på klimatavtrycket.

Står sig bra mot andra länder

I ett internationellt perspektiv står sig svensk mjölk väl i jämförelse. Enligt Anna har svensk mjölk 60 procent lägre klimatavtryck än världsgenomsnittet och är nästan 27 procent lägre än genomsnittet i Europa.

– Mjölk diskuteras ofta ur ett klimatperspektiv, och det är många parametrar man ska ta i beaktande för att göra mjölken rättvisa. Mjölk har visserligen en högre klimatpåverkan än till exempel vatten, men då ska man ha med sig att vatten inte innehåller någon näring medan mjölken tvärtom är mycket näringsrik och viktig för folkhälsan.

 

Skånemejeriers klimatberäkningar

Nästan alla, 99 procent, av Skånemejeriers mjölkleverantörer har genomfört klimatberäkningar i Klimatkollen år 2022. Det genomsnittliga klimatavtrycket per liter mjölk som levererades till Skånemejerier landade på 0,96 kilo CO2-ekvivalenter under 2021, jämfört med 1,00 kilo CO2-ekvivalenter året innan*. Detta är något lägre än genomsnittet i Sverige.

Viktigt att ha med sig dock är att det kan finnas årsvariationer när man mäter klimatavtryck. Det finns externa faktorer som påverkar, såsom väder, utöver de åtgärder som genomförs på gården.

Vad är koldioxidekvivalenter?

Koldioxidekvivalenter, förkortat ”CO2e”, är ett mått på utsläppen av växthusgaser. Olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten. Med begreppet ”CO2e” får man ett gemensamt mått för alla olika utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på klimatet. Man översätter helt enkelt utsläppens påverkan till hur mycket koldioxid som skulle orsaka samma växthuseffekt.

Källa: Skånemejerier

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste