Osäker prognos för 2022

Enligt en prognos från Jordbruksverket förväntas Jordbrukets ekonomiska resultat för 2022 bli i stort sett oförändrat, jämfört med 2021.

Totalt uppskattas jordbrukets kostnader för insatsvaror öka med 13,4 miljarder kronor (27 procent) jämfört med 2021 och därmed landa på 63,2 miljarder. Foto: Mostphotos

Att resultatet för 2022 och 2021 spås bli så lika har enligt Jordbruksverket att göra med att de stora kostnadsökningarna för bland annat foder, gödningsmedel och energi, vägs upp av gynnsamma skördar och stigande avräkningspriser på jordbrukets produkter.

– Jordbrukets kostnader har ökat kraftigt under 2022. Prisökningar för både vegetabilier och animalier, högre skördar och krisstödet som regeringen beslutade om i våras gör dock att prognosen visar på ett i stort sett oförändrat resultat jämfört med 2021. Enskilda lantbrukares resultat kan självfallet variera beroende på vilka volymer och till vilket pris insatsvaror köpts och råvaror sålts, säger Ulf Svensson på Jordbruksverkets statistikenhet i ett pressmeddelande.

Dyra insatsvaror och högt produktionsvärde

Samtidigt som kostnaderna på insatsvaror ökat har även produktionsvärdet stigit på flera håll i branschen. Totalt uppskattas jordbrukets kostnader för insatsvaror öka med 13,4 miljarder kronor (27 procent) jämfört med 2021 och därmed landa på 63,2 miljarder. Kostnaderna för foder, gödningsmedel och energi ligger bakom de största ökningarna.

Stigande priser på spannmål och oljeväxter i kombination med gynnsamma skördar förväntas öka värdet av vegetabilieproduktionen med 7,3 miljarder kronor (21 procent) jämfört med 2021. Värdet av animalieproduktionen uppskattar öka till 6,7 miljarder kronor (22 procent) jämfört med året innan. Jordbruksverket uppskattar att jordbrukets produktionsvärde kommer ha ökat med 14,2 miljarder kronor totalt under året och uppgå till 85,8 miljarder kronor.

Även avskrivning- och räntekostnader väntas öka. Och samtidigt förväntas de totala stöden för jordbruket öka med 1,9 miljarder kronor, främst beroende på det krisstöd som förra regeringen beslutade om under våren. Preliminärt beräknas krisstödet uppgå till cirka 2 miljarder kronor 2022, exklusive den ökade återbäringen av dieselskatten.

Sammantaget bedöms företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och kapital. Till 11 miljarder kronor. En ökning med 0,1 miljarder kronor jämfört med 2021.

prisförändringar ger osäker prognos

Jordbruksverket skriver att de stora prisförändringarna på både kostnads- och intäktssidan gör att prognosen är osäker. På kostnadssidan råder det osäkerhet kring hur jordbrukarna valt att agera i den situation som rått under året. Exempelvis när det kommer till vilka volymer av insatsvaror som köpts in, när och till vilket pris. Och på intäktssidan råder osäkerhet om utvecklingen spannmålspriserna.

Värdet av spannmålsskörden 2022 avser skördeåret, det vill säga augusti 2022 till juli 2023. Därför har prisutvecklingen för spannmål fått uppskattas för en stor del av skördeåret.

Här kan du läsa hela Jordbruksverkets prognos för 2022

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste