Antibiotikaresistens: Oroande ökning av antalet dödsfall

Användningen av antibiotika inom animalieproduktionen i Europa minskat kraftigt de senaste åren. Några lika hoppfulla resultat syns dock inte när det gäller antalet dödsfall med koppling till resistens.

Varje dag dör nästan 100 personer i EU/EES av infektioner med koppling till antibiotikaresistens, enligt uppskattningar gjorda av ECDC. Foto: Mostphotos

Mer än 35 000 människor dör i infektioner med koppling till antibiotikaresistens i EU/EES varje år, enligt en ny rapport gjord av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Rapporten pekar på att antalet dödsfall sannolikt är högre än vad tidigare uppskattningar visat och hälsoeffekterna av antimikrobiell resistens uppges vara jämförbar med den av influensa, tuberkulos och hiv/aids tillsammans.

Minska onödig användning

– Vi ser oroande ökningar i antalet dödsfall som kan hänföras till infektioner med antimikrobiellt resistenta bakterier, särskilt de som är resistenta mot sista linjens* antimikrobiell behandling. Varje dag dör nästan 100 personer av dessa infektioner i EU/EES. Ytterligare ansträngningar behövs för att fortsätta att minska onödig användning av antibiotika, förbättra metoder för förebyggande och kontroll av infektioner, utforma och implementera program för antimikrobiell förvaltning och säkerställa adekvat mikrobiologisk kapacitet på nationell nivå, säger Andrea Ammon, chef för ECDC, i ett pressmeddelande.

Mindre till djur

Överdriven användning av antibiotika, både till djur och människor, är känt som en faktor som driver resistens. Användningen av antibiotika i den svenska animalieproduktionen har varit låg under många år och den senaste rapporten från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) visar att animalieproduktionen dragit ner sin antibiotikaanvändning med 47 procent mellan 2011 och 2021. 

Enligt Läkemedelsvärlden har förbrukningen av antibiotika och antimikrobiella läkemedel inom primärvården och sjukhussektorn också minskat, med 23 procent under perioden 2012 till 2021. Dock har användningen av så kallad bredspektrumantibiotika som har effekt på många olika bakterier ökat med 15 procent, samtidigt som användningen av antibiotika som bör reserveras för behandling av bekräftade eller misstänkta multiresistenta infektioner fördubblats under perioden. 

* Preparat som tas till då inga andra fungerar. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste