Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Det största hotet mot den svenska biologiska mångfalden sägs vara när bönderna försvinner från landsbygden. Det har jag också sagt. Men det är inte helt sant. För det verkliga hotet är när bönderna lägger ner men sitter kvar i sina villor, ser ut på sina tomma ladugårdar och låter åkermarken falla i träda. 

När det inte finns möjlighet att göra de traditionsenliga generationsskiftena. Då måste bönderna få lägga ner. För sin egen skull. Våra bönder driver en essentiell näring, som vi inte klarar oss utan. Det är sant. Men är det den enskilde bondens ansvar att se till att Svensson får mat på bordet? Eller att våra landskap hålls öppna? Nej. Inte i mina ögon i alla fall. 

När inte de traditionella generationsskiftena kan äga rum, måste bönderna flytta på sig för att ge plats åt någonting annat. Nya bönder, med nya idéer. För framtidstro, det finns det där ute. Men den måste få den plats som krävs för att blomma ut. Och för svensk beredskaps skull, behöver den få det. 

Vi har flertalet gånger i år läst om våra västerbottniska mjölkbönder som lägger ner. Att de är påverkade av världsläget är givet. Men är det bara det som påverkar dem? Nej, gissningsvis inte. Ett svar skulle kunna vara att vår mellanbygd skulle behövt genomgå flertalet generationsskiften på senaste tiden, men som av olika anledningar inte skett. Och nu, i det läget vi befinner oss i, har situationen lett till någonting annat. 

Att äldre älskar ihjäl sin landsbygd bidrar till att föryngringen av vår bondekår stannar upp. Vilket varken gynnar beredskap eller landsbygd i slutändan. 

För mjölk, det är en del av framtiden i Norrland.

Ina Holmgren

Agronomstudent uppvuxen på mjölkgård i Västerbotten

Artikeln publicerades onsdag den 07 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste