Högre matpotatisskörd än förra året

Årets skörd av matpotatis beräknas till 500 000 ton, vilket är en ökning med nio procent jämfört med förra året. För stärkelsepotatis har skörden däremot minskat något.

Enligt Jordbruksverket beräknas årets skörd av matpotatis och stärkelsepotatis landa på 500 000 ton respektive 351 200 ton. Foto: Isabella Odmark

Trots att skörden av matpotatis beräknas vara högre än förra året, ligger den enligt Jordbruksverket i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren. Kollar man på hektarskörden av matpotatis, inklusive färskpotatis, beräknas den landa på 33 500 kilo per hektar i år. Det är en ökning med nio procent jämfört med 2021. Dock såg man en minskning gällande antalet hektar matpotatis som odlades. Totalt odlades matpotatis på 14 910 hektar, vilket är 30 hektar mindre än året innan. Det är även den minsta arealen som någonsin redovisats i statistiken.

Örebro län stod för den största skördeökningen av matpotatis, och där beräknas man skördat 29 procent mer än förra året. Övriga län där totalskörden ökade var Dalarnas, Hallands, Skåne och Östergötlands län där ökningen var mellan sju och tolv procent. Västerbottens län stod däremot för den största minskningen, med minus 14 procent.

Matpotatisskörden var högre än förra året, men i nivå med femårsgenomsnittet. Graf: SCB

Går man över till stärkelsepotatis så beräknas årets skörd bli fem procent lägre än förra årets skörd, vilket motsvarar en totalskörd på 351 200 ton. Detta är dock åtta procent högre än femårsgenomsnittet. I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar, där avkastningsnivån oftast är lägre.

Hektarskörden av stärkelsepotatis beräknas vara 41 340 kilo per hektar, vilket är i nivå både med förra årets skörd och genomsnitten de senaste fem åren. Ungefär 60 hektar beräknas vara obärgade, och den största obärgade arealen hittas i Götalands skogsbygder.

Det odlades stärkelsepotatis på ungefär 8 500 hektar 2022, vilket är en minskning med 310 hektar jämfört med 2021.

Den preliminära skörden av stärkelsepotatis är högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Graf: SCB

 

Slutligt resultat för 2022 kommer att presenteras i april nästa år.

Läs mer här.

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste