Dalsspira i konkurs

Det dalsländska mejeriet Dalsspira avbryter den pågående företagsrekonstruktionen och ansöker om konkurs. Men ser inte att det går att vända den negativa utvecklingen för företaget.

Mejeriet Dalsspira ansöker nu om konkurs. Foto: Carolina Wahlberg

Dalsspira Mejeri AB meddelar att styrelsen beslutat om att avbryta företagsrekonstruktionen för bolaget och de i stället ansöker om konkurs. Beslutet om konkurs baseras på att det inte gått att vända verksamhetens negativa resultatutveckling och kassaflöde. Styrelsen ser inga möjligheter att fullgöra de förpliktelser om att betala det belopp som skulle följa av en fastställd ackordsuppgörelse.

Dalsspira har sedan den 16 juni 2022 befunnit sig i företagsrekonstruktion. I ett pressmeddelande uppges att styrelsen har analyserat bolagets framtida försäljningsmöjligheter och dess ekonomiska utveckling. Samt tagit ställning till ett antal uppvaktningar av företag som genom omvänt förvärv sökt en marknadsnotering, men efter genomgång har inget av dessa förslag haft egen ekonomisk bärighet som skulle kunnat bidra till en lönsam utveckling av bolaget.

Internt har styrelsen funnit åtgärder som på sikt skulle kunnat få mejeriet lönsamt, men styrelsen har inte lyckats erhålla uthållig finansiering för dessa åtgärder.

Styrelsen ser därför ingen annan utväg än att Dalsspira mejeri avbryter rekonstruktionen och inger en ansöka om att försätta bolaget i konkurs vid Vänersborgs tingsrätt.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera