Lantbruk i topp för andelen studenter som får jobb efter YH-utbildning

Andelen som får jobb efter examen från yrkeshögskola har återhämtat sig efter en dipp under coronapandemin. Toppar listan gör de som utbildat sig inom lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske.

94 procent av de som läst YH-utbildning inom lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske hade jobb efter examen. Foto: Mostphotos

– Det finns en stor kompetensbrist i samhället och det är glädjande att individer som satsar på utbildning får jobb efter examen, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson, i ett pressmeddelande.

Andel i jobb efter examen: 

2017, examen 2016 - 93%

2018, examen 2017 - 93%

2019, examen 2018 - 93%

2020, examen 2019 - 87%

2021, examen 2020 - 89%

2022, examen 2021 - 91%

Under coronapandemin såg man en minskning i andelen elever som fick jobb efter avslutad utbildning på yrkeshögskola, men nu har trenden vänt. Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan hade 91 procent av de elever som examinerades 2021 arbete som huvudsaklig syssla under hösten 2022.

- Yrkeshögskolan har gjort sig känd för att vara utbildningsform som erbjuder korta utbildningar som leder till jobb, men under pandemin var det tuffare för nyutexaminerade att få jobb och resultaten sjönk. Nu har de examinerades situation på arbetsmarknaden förbättrats och det har blivit lättare att få jobb, säger generaldirektör Thomas Persson.

Myndigheten har även jämfört hur det ser ut mellan olika utbildningar. Man såg då att det var efter avslutad YH-utbildning inom lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske som störst andel av studenterna hade jobb. Hela 94 procent av eleverna hade fått en anställning efter examen.

Undersökningen visade även att andelen arbetssökande hade halverats bland både kvinnor och män, och att de flesta av de som var arbetslösa före utbildningen hade en anställning efter utbildningen. Ungefär 16 procent av dem som var arbetslösa innan YH-utbildningen är kvar i arbetslöshet även året efter utbildningen.

Man såg även att LIA-kurserna var värdefulla, då lite mer än hälften av dem som hade en anställning året efter examen jobbar hos en arbetsgivare där de också genomförde en LIA-kurs.

Andel i jobb efter examen (utbildningsområde) i procent

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske
94
Ekonomi, administration och försäljning
93
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
93
Samhällsbyggnad och byggteknik
92
Data/It
90
Juridik
90
Pedagogik och undervisning
90
Teknik och tillverkning
90
Transporttjänster
90
Säkerhetstjänster
89
Kultur, media och design
84
Hotell, restaurang och turism
83
Journalistik och information
81
Övrigt
70
Totalt
91
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan
 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste