Statistik – 2022 blev ett grönt år

Traktorstatistiken för december är här, vilket innebär att man nu kan sammanställa traktoråret 2022. Under årets sista månad var det Massey Fergusson som stod för flest inregistreringar, men för helåret var det grönt i toppen.

Antal inregistrerade traktorer över 3 ton 2022. John Deere hittas i toppen för antalet inregistrerade traktorer under 2022. Märket toppade listan under sju av årets tolv månader. Under fyra månader toppade Valtra listan och Massey Fergusson avslutade på topp i december. Källa Stregi

Totalt inregistrerades 2 216 traktorer under 2022, vilket var något färre än 2021 då drygt 2 800 traktorer inregistrerades. Bland de olika märkena var det John Deere som stod för flest inregistreringar, med hela 536 traktorer, vilket innebär att nästan var fjärde inregistrerad traktor var grön med en gul hjort på. Trots detta är det 100 färre inregistreringar än förra året för traktormärket. På andra och tredje plats hittas Valtra och Massey Fergusson med 458 respektive 334 inregistreringar. Det var inget traktormärke som slog antalet inregistrerade traktorer från året innan, utan alla hade färre inregistreringar 2022 än 2021.

Färre än 2021

Kollar man enbart på december månad så registrerades totalt 261 traktorer, vilket var 181 färre än december 2021 men på samma nivå som 2020. Massey Fergusson hittas högst upp på listan med totalt 53 inregistrerade traktorer, men både Valtra och John Deere var tätt därefter med 50 respektive 49 inregistreringar.

Antal inregistrerade traktorer över 3 ton december 2022. För första gången under 2022 stod Massey Fergusson i december för flest inregistrerade traktorer, med totalt 53 stycken.

Två effektklasser

Gällande effektklasserna är det två olika som toppar listan i december, och det var effektklasserna 97–109 samt 248-300 hästkrafter. Totalt inregistrerades 28 traktorer i vardera av dessa klasser.

Fördelning hästkrafter i december 2022. Det är jämt mellan effektklasserna då hela fem olika effektklasser har minst 25 inregistrerade traktorer i december. 28 traktorer hittas som mest, och det inom effektklasserna 97-109 samt 348-300 hästkrafter.

165-192 hästkrafter

Tittar man däremot på hur det sett ut för hela året är det effektklassen 165–192 hästkrafter som ligger i toppen, med totalt 254 traktorer. Inte långt efter kommer dock effektklasserna 193-247 samt 248-300 hästkrafter, då det inom båda dessa effektklasser inregistrerades 243 traktorer under 2022. Den lägre av dessa två stod för flest inregistrerade traktorer 2020, och under 2021 hittades flest traktorer i effektklassen 248-300 hästkrafter.

Fördelning hästkrafter helåret 2022. När man tittar på fördelningen av hästkrafter över året är det jämt, men det var inom effektklassen 165-192 som flest nya traktorer registrerades.

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera