Jordbruksprisindex för 2022 – första estimering

Priset för jordbruksvaror beräknas vara betydligt högre 2022 än 2021 enligt data från Eurostat som publicerades 12 januari. Det gäller nästan alla huvudproduktkategorier såväl som viktiga insatsvaror inom jordbruket.  

Data från Eurostat visar att priset för jordbruksprodukter i EU ökade med 24 procent mellan 2021 och 2022.  Kraftiga prisökningar sågs också på insatsvaror som inte är relaterade till investeringar. Foto: Mostphotos

Drivkraften bakom de högre priserna kan delas in i tre kategorier. Dels störningen av den globala jordbruksmarknaden orsakad av Rysslands invasion av Ukraina. Två länder som har varit stora exportörer av spannmål, vete, majs, oljeväxter (särskilt solrosor) och konstgödsel. Den andra drivkraften var den utbredda torkan, med minskade skördar på grödor till följd, inklusive fodergrödor som hö. En tredje orsak är inflationstrycket, inte minst de ökade energikostnaderna till följd av de åtgärder som vidtogs för att fasa ut EU:s beroende av ryska fossila bränslen vilket drivit upp energipriserna. 

Data från Eurostat visar att priset för jordbruksprodukter i EU ökade med 24 procent mellan 2021 och 2022. De kraftigaste prishöjningarna var för spannmål +45 procent, ägg +43 procent och mjölk +31 procent. Alla produktgrupper såg prishöjningar med undantag för frukt -3 procent.  

Kraftiga prisökningar sågs också på varor och tjänster som konsumeras inom jordbruket det vill säga insatsvaror som inte är relaterade till investeringar. Där sågs en ökning med 30 procent för samma typ av insatsvaror jämfört med 2021. Stora prishöjningar sågs för gödningsmedel och jordförbättringsmedel +87 procent och energi och smörjmedel +59 procent. 


Utvecklingen av utvalda produktions- och insatsprisindex. Grafik: Eurostat 

De tre produkter med de kraftigaste genomsnittliga EU-prishöjningarna 2022 var spannmål, ägg och mjölk och steg snabbast i Finland, Frankrike och Lettland.  

Genomsnittspriserna för spannmål ökade i alla EU-länder mellan 2021 och 2022. Siffran varierade från +33 procent i både Österrike och Nederländerna och +34 procent i Lettland till +67 procent i Ungern och +70 procent i Finland. 

Äggpriset ökade också i alla EU-länder mellan 2021 och 2022, prishöjningen varierade från +6 procent i Luxemburg och +7 procent i både Cypern och Grekland till +68 procent i Nederländerna, +74 procent i Belgien och +76 procent i Frankrike. 

Torkan i hela EU 2022 minskade tillgången på färskt gräs som foder i synnerhet för mjölkkor. Mjölkpriset höjdes I alla EU-länder 2022, från relativt liten höjning i med +3 procent på Cypern (där getmjölk också är en nyckelprodukt) och +9 procent på Malta till cirka +50 procent i Belgien, Litauen, Ungern och Lettland. 

Utvecklingen av mjölkpriset. Grafik: Eurostat

Källa: Eurostat 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera