CAP-budgeten otillräcklig på grund av inflationen

EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski bekräftar att CAP-budgeten är otillräcklig på grund av inflationen. Därför planeras en tidigare översyn av för att hantera inflationens påverkan.

Prisökningarna och inflationen skapar svårigheter när det gäller CAP, eftersom budgeten baseras på en annan ekonomisk situation. Det bekräftade jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski under förra veckans möte i Europaparlamentets jordbruksutskott. Foto: Europarlamentet

Den 19 december 2022 publicerade Eurostat en rapport som visar hur priserna på insatsvaror och jordbruksprodukter ökat under året. Där kunde man bland annat utläsa att den största ökningen för insatsvaror under 2022 skett inom växtodling på fält (23 procent) och för permanenta grödor (33 procent). Det står i senaste LRF:s Brysselnytt.

Prisökningarna och inflationen skapar svårigheter när det gäller CAP, eftersom budgeten baseras på en annan ekonomisk situation. Det innebär att budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken är otillräcklig för de planerade åtgärderna. Detta är något som bekräftades av jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski under förra veckans möte i Europaparlamentets jordbruksutskott. Han påpekade att inflationskorrigeringar av exempelvis inkomststöd aldrig varit en del av modellen, eftersom CAP ska vara marknadsorienterad.

Men som svar på oron från flera europaparlamentariker påminde han samtidigt om att EU-kommissionen valt att tidigarelägga halvårsöversynen av budgeten för 2021-2027. Översynen som var planerad till 2023 kommer i stället att genomföras redan i år. Wojciechowski var dock även tydlig med att översynen kanske inte leder till några åtgärder eller ändringar i budgeten.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste