Handbok för kris-och krigssituationer publicerat

Livsmedelsverket tagit fram en handbok som ska hjälpa Sveriges kontrollmyndigheter att förbereda sig för kris- och krigssituationer.  

Foto: Mostphphotos

Projektet leds av Livsmedelsverket och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I projektgruppen ingår även representanter från flera kommuner och länsstyrelser. 

Handboken ”Livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap” som publicerades 11 januari vänder sig främst till chefer och övrig kontrollpersonal vid myndigheter som kontrollerar att livsmedelsproducenter, butiker och restauranger producerar, tillagar och säljer livsmedel på ett säkert sätt.  

- Att vi alla får äta säkra livsmedel och att ingen tillverkare fuskar med maten är avgörande även i en krissituation. Därför hjälper vi nu kontrollmyndigheterna att organisera sig så att även kontrollen kan fungera under ansträngda förhållanden, sa Alexander Sobestiansky, statsinspektör vid Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.  

Handboken ger även en översikt över Sveriges beredskapssystem och syftar till att vägleda personer som arbetar med livmedelkontroll.  

Läs publikationen här 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera