Årets leverantörer och djurtransportör 2022 är nu utsedda

De gemensamma nämnarna för Årets leverantörer och Årets djurtransportör 2022 är utmärkt djuromsorg, lyhördhet för marknadens behov och långsiktigt utvecklingstänk.

Med hjälp av utmärkelserna vill bidra till att lyfta branschen, sprida kunskap och visa på goda exempel från svensk Djurhållning. HKScan Foto: HKScan

Nomineringarna till Årets leverantör och Årets djurtransportör är två etablerade hedersomnämnanden bland djuruppfödare och transportföretag och ett sätt för HKScan att lyfta branschen, sprida kunskap och visa på goda exempel från svensk Djurhållning. Det skriver HKScan i ett pressmeddelande.

– Vi på HKScan är mycket stolta över våra svenska leverantörer och transportörer och vill genom utmärkelsen lyfta fram de som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare dem som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 procent svenskt kött året om. I tider av stor osäkerhet är flexibilitet, lyhördhet för marknadens behov och ett långsiktigt tänk viktigare än någonsin, och det är också den gemensamma nämnaren för samtliga årets vinnare, säger Magnus Lindholm, inköpsdirektör djur på HKScan Sverige.

Nomineringen till Årets Leverantör görs av HKScans inköpare, som dagligen besöker företagets cirka 6 000 leverantörer. Leverantörerna bedöms efter olika kriterier, bland annat för sitt arbete med att främja djurens naturliga beteende och hälsa och för sin förmåga att anpassa produktionen efter den svenska köttkonsumtionen, samt för viljan och drivet att vilja utveckla och förbättra sin verksamhet.

Årets Leverantör Nöt 2022 - Kristina och Peter Larsson, Furumossen utanför Hässleholm.

På gården finns totalt 650 djur inklusive rekrytering. Foto: HKScan

Tack vare god leveransplanering med framförhållning, lyhördhet och en tät dialog kring vad marknaden efterfrågar, levererar Furumossen alltid en bra kvalitet på sina djur. På senare tid har kostnadseffektiviteten för gårdens kalvuppfödning varit i fokus och Kristina och Peter strävar också efter att skapa ett mera robust och självförsörjande lantbruk på lång sikt. Bland annat genom en satsning på egen energiproduktion framöver och även utökad egen spannmålsodling.

Gården har 230 mjölkkor och 400 mellankalvar. Totalt 650 djur inklusive rekrytering. Gårdens växtodling omfattar cirka 300 hektar. Grödorna är majs, vall och en del spannmål. Årsleverans om cirka 300 mellankalvar.

Årets Leverantör Gris 2022 – Håkan och Andreas Tufvesson, Granepig AB i Eslöv.

Granepig AB har sin verksamhet utspridd på tre gårdar. Foto: HKScan

Verksamheten kännetecknas av en stark framåtanda, goda personalrelationer och lyhördhet för marknadens behov. Under senare år har företaget investerat i egna energilösningar i form av ett vindkraftverk och solceller, vilket i sin tur lett till att man nu kan producera mer energi än den egna verksamheten gör av med. Nästa steg i företagets utveckling är integration av ett nytt stall med cirka 5 200 platser. Granepig är självförsörjande på foder tack vare egen odling av foderspannmål och alternativa foderråvaror som till exempel mejeriprodukter.

Verksamheten består av tre olika gårdar; Granedal i Dalby med cirka 1 000 suggor och V. Hundsäng med 1 200 suggor. Dessa anläggningar producerar cirka 1 200 smågrisar i veckan vilket motsvarar närmare 64 000 smågrisar per år. Smågrisarna levereras till tre andra gårdar i välfungerande mellangårdsavtal. På Klemedstorp, som ingår i verksamheten sedan 2013, bedrivs bland annat cirka 230 hektar växtodling i form av foderspannmål. 

Årets Leverantör Lamm 2022 – Gustaf och Ebba Wedén, Öja gård, Stora Sundby, Eskilstuna.

Gården har 250 tackor av renrasiga Finull och korsningar med Finull/Dorset och Finull/Dorper. Foto: HKScan

Öja gård har en mycket fin lammproduktion med bra djur och två producenter som är lyhörda och vars arbete genomsyras av stor omsorg och noggrannhet. De har ett fantastiskt driv och spännande planer för framtiden. Under de senaste åren har man lagt ned stort arbete på ombyggnation av ladugården för att förbättra miljön och ventilationen för tackorna, men också för att skapa förutsättningar för effektivare utfodring och enklare hantering av djuren.

Gården har 250 tackor av renrasiga Finull och korsningar med Finull/Dorset och Finull/Dorper. Under januari föds cirka 350 lamm. Gustaf och Ebba följer lammens utveckling noga och tar slaktbeslut med stöd av data som är insamlat under flera år. Utöver lammproduktionen har man sedan 2012 även vattenbufflar på gården. Deras buffelmozzarella har serverats av flera av Sveriges främsta kockar. Förutom lammverksamheten brukar gården cirka 200 hektar åker och odlar höstvete, korn och vall. 100 hektar skog hör också till verksamheten.

Årets Djurtransportör 2022 – Robin Kindberg Transport AB, Pålsboda.

Företaget Robin Kindberg Transport AB transporterar årligen cirka 5 000 boskap och 3 000 lamm till slakt samt 2 500 livdjur Foto: HKScan

Robin Kindberg är relativt ny som egen företagare i branschen och mycket uppskattad för sin punktlighet, flexibilitet och stora fokus på både djuromsorg och kundbemötande.  

Åkeriet är inriktat på slakt- och livdjurstransporter av nöt- och lamm. Årligen transporteras cirka 5 000 boskap och 3 000 lamm till slakt samt 2 500 livdjur. Företaget har två djurbilar och en till person anställd utöver Robin själv.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste