Slutpriserna för skörd 2022

Större skörd än 2021 och av överlag god kvalitet blev utfallet för skörden 2022. Osäkerhet i omvärlden och stigande priser på råvaror och insatsvaror lyfte prisnivåerna jämfört med förra året.  Råg och åkerbönor var de som stack ut med de högsta prisuppgångarna jämfört med 2021.

 

2022 var ett omvälvande år för världen och spannmåls­marknaderna. Prisrörelserna på både spannmål och oljeväxter gick snabbt både upp och ned. Allra starkast gick rågpriset med en uppgång på 68 procent för konventionell vara och 76 procent för ekologisk. Foto: Mostphotos

Den konventionella gröda som visar på störst uppgång för toppnoteringen är rågen med en uppgång på 68 procent där Lantmännen har en skördenotering på ­302 kr/100 kg för stråförkortad råg. KLF noterade 305 kr för ej stråförkortad råg och Vara Lagerhus noterade 325 kr för ej stråförkortad råg. 

Även för den ekologiska spannmål var rågen vinnare, med en uppgång på 76 procent till 330 kr/100 kg som betalades av KLF.

Större skörd med god kvalitet

Skörden 2022 blev enligt Jordbruksverket 5,8 miljoner ton spannmål. En produktion som ligger 16 procent över skörden 2021 och 10 procent högre än femårssnittet.

Lantmännen beskriver årets svenska spannmålsskörd som intensiv, där torrt skördeväder och låga vattenhalter gjorde att stora volymer tröskades på kort tid. Kvaliteten var överlag bra, med undantag för låga proteinhalter i maltkorn samt mjöldryga i råg, och avkastningen har på flera håll legat över det normala. Delar av landet drabbades hårt av försommartorka vilket resulterade i lägre avkastningsnivåer.

– Skörden i år var bra, vi hade bra, jämna temperaturer och mycket god tillväxt. Det betydde fina förutsättningar för växtodlingen, något som också infriats med en riktigt bra skörde­period, med bra kvaliteter och höga avkastningar, säger Victor Ebel, spannmålsansvarig Svenska Foder, i en skriftlig kommentar till priserna.

”Årets skördepris är över 100 kr/dt högre än i fjol på de flesta grödorna, och kombinerar man det med årets goda skördeutfall ger vårt skördepris för de flesta lantbrukare en god lönsamhet i odlingen. Visst fanns det utmaningar med låga proteiner i vete och maltkorn samt en del mjöldryga i rågen men generellt sett var årets skörd mycket god”, skriver KLF i en kommentar till årets spannmålspriser. 

I Krigets skugga 

Under året är det inte skörde­utfallet som varit det stora samtalsämnet, utan den extremt volatila marknaden, konstaterar Lantmännen. 

Vara Lagerhus ser tillbaka på ett dramatiskt år präglat av krig i Europas kornbod Ukraina. Det har fått priserna på spannmål och oljeväxter att rusa upp på nivåer som vi tidigare inte sett. Som mest var vetepriset på MATIF:s septembertermin uppe på 444 euro/ton i maj månad. Under sommaren och hösten föll priserna tillbaka över 100 euro/ton ­som ett direkt resultat av överenskommelsen som möjliggjorde en återupptagen spannmålsexport från Svarta havet.

Hösten har fortsatt präglats av stor volatilitet, där politiska utspel haft direkt och stor påverkan på marknaden samtidigt som den höga prisnivån minskade efterfrågan på spannmål i världen, skriver Lantmännen.

”Vi kommer sannolikt att få se stora rörelser även under resten av säsongen beroende bland annat på utvecklingen av exporten från Svarta havet, Kinas importbehov men även lokalt utbud och efterfrågan”, konstaterar Vara Lagerhus.

Minskad marknad för eko

Det pågår ett skifte på den ekologiska marknaden där både produktion och efterfrågan minskar, skriver Lantmännen.

En hög prisnivå har gjort att efterfrågan har minskat och liten prisskillnad under de senaste åren har gjort det mindre attraktivt att producera ekologisk spannmål. Nu påverkar också en svagare ekonomi konsument­efterfrågan på ekologiska produkter.

Efterfrågan minskar framför allt på foderkvalitet vilket ökar skillnaden mellan den kvalitet som efterfrågas till foder och den kvalitet som efterfrågas till humananvändning.

Två i topp

I tabellerna är slutpriserna redovisade utan eventuella efterlikvider. Lantmännens efterlikvid har de senaste åren legat mellan 1,5-2,5 procent. Efterlikviden för KLF och Vara Lagerhus ligger historiskt på 2-8 kr/100 kg.

När högst utbetalda priser under hösten jämförs ser det ut så här:

Det högsta kvarnvetepriset i skörd 2022 noterades till 324 kr/100 kg, och erbjöds av Svenska Foder. Toppriset ligger 108 kr högre än högsta nivån 2021. 

Svenska Foder kunde även betala bäst för maltkorn med ett pris på 361 kr/100 kg, 120 kr över toppriset 2021.

Högst notering för oljeväxter togs hem av Lantmännen Skåne med ett pris på 694 kr/100 kg. 93 kr högre än 2021.

Kvalitetsregleringar 

I prisredovisning som gjorts av Jordbruksaktuellt är det tydligt hur priserna kan variera inom ett prisområde beroende på vilken anläggning man väljer att leverera till. Det som inte syns i de här tabellerna är också att betalningen till bonden kan skilja sig markant för samma vara.

I tabellerna har ingen hänsyn tagits till marknadsaktörernas olika kvalitetsregleringar.  Till exempel har olika handlare olika skalor för proteinreglering av kvarnvete, några har även proteinreglering för fodervete, vad som är accepterad inblandning av andra sädesslag, vissa betalar bara maltkornspris för det som går över sållet, medan andra betalar maltpris för hela volymen oavsett rensutbyte. Varianterna är många och utav olika stor betydelse.

Volym eller areal

Inte heller syns det hur kontrakten är formulerade i tabellerna. Hos de större aktörerna kontrakteras volymen som man vill leverera medan hos KLF och Vara Lagerhus kontrakteras istället arealen. 

För en korrekt bedömning av vilket pris som är bäst får man utgå från den egna gårdens förutsättningar och transportkostnader. Tabellerna ger en överblick hur marknads­priserna kan variera. 

Skördepriser 2022, högsta pris i Sverige och förändring
  Högst notering (kr/100 kg) Förändring 2021/2022
Kvarnvete 324 + 50%
Fodervete 308 + 50%
Råg 302 + 68%
Maltkorn 361 + 50%
Grynhavre 330 + 43%
Åkerböna 400 + 64%
Raps 694 + 15%
Kvarnvete, KRAV 430 + 35%
Råg, KRAV 330 + 76%
Prisområde SydoST
Kr/100 kg Lantmännen, Kalmar/Öland Swedish Agro, Kalmar
Höstvete, kvarn 313-320 319
Höstvete, foder 298-305 305
Vårvete - 396
Råg - 295
Korn, malt 353 353
Korn, foder 288 290
Havre, gryn - 323
Havre, foder - 265
Åkerböna - 390
Raps 686 686

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt. 
Lantmännens priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.

 

Prisområde Skåne/Syd
Kr/100 kg Lantmännen, Skåne Svenska Foder KLF Vallberga Lantmän
Höstvete, kvarn 313-320 315-324 320 316
Höstvete, foder 292-300 298-305 295 308
Vårvete 393-400 386-388 415 378
Råg 293-300 294-297 305 -
Korn, malt 352-360 351-361 345 360
Korn, foder 282-290 293-300 280 295
Havre, gryn 323-330 316-326 320 320
Havre, foder 262-270 264-274 265 270
Åkerböna - 390-400 380 393
Raps 681-694 677-685 685 685

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens och Svenska Foders noteringar ingår även teckna tidigt tillägg. 
Maltkorn av sorten Planet/Prospect/Laureate.
KLF råg är ej stråförkortad.
Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort med minimalt prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.
I tabellen ingår ej efterbetalning för KLF, Lantmännen eller Vallberga.

 

Prisområde Väst
Kr/100 kg Lantmännen Svenska Foder Vara Lagerhus
Höstvete, kvarn 310-317 316-324 317
Höstvete, foder 293-300 298-305 292
Vårvete Quarna - 396-404 397
Råg 298-302 295-298 297
Korn, malt 351-358 351-361 337
Korn, foder 283-290 293-300 287
Havre, gryn 321-328 318-326 317
Havre, foder 263-270 267-274 257
Åkerböna - 394-400 372
Raps 679-684 671-673 657

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg. I Lantmännens och Svenska Foders noteringar ingår även teckna tidigt tillägg. 
Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området. Lantmännens prisområde Väst exluderat Karlstad och Säffle som finns med i prisområde norr om Mälaren.
Maltkorn avser Planet/Prospect/Laureate.
I tabellen ingår ej efterbetalning för Lantmännen och Vara Lagerhus.

 

Prisområde Norr om mälaren
Kr/100 kg Lantmännen Svenska Foder, Grillby Swedish Agro, Värmland
Höstvete, kvarn 300-316 312 303
Höstvete, foder 282-296 287 284
Vårvete 391-393 382 393
Råg 298-299 - 295
Korn, malt 344-355 349 344
Korn, foder 274-290 282 274
Havre, gryn 310-326 308 314
Havre, foder 354-270 256 254
Åkerböna - - 373
Raps 675-688 667 675

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt. 
Lantmännens priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området. Leveransort Karlstad är inkluderad i sammanställningen.
Maltkorn Planet/Prospect.

 

Ekologisk spannmål, KRAV
Kr/100 kg KLF Lantmännen Svenska Foder Swedish Agro, Kalmar Vara Lagerhus
Höstvete, kvarn 430 420 415 420 417
Höstvete, foder 380 390 392 379 377
Vårvete 460 448 446 450 447
Råg 330 316 - 311 327
Korn, malt 440 456 464 460 407
Korn, foder 335 340 342 340 347
Havre, gryn 375 368 361 358 357
Havre, foder 335 310 320 299 317
Åkerböna 620 620 624 609 629
Raps 1050 - 1010 1016 1017

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens och Svenska Foders noteringar ingår även teckna tidigt tillägg. 
Vara Lagerhus oljeväxter är inklusive oljetillägg.
 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera