Förtydligar vad som gäller kring stöden

Det är fortfarande tillåtet att påbörja en investering som man söker stöd för så snart man skickat in sin ansökan, men det är inget Jordbruksverket rekommenderar om man vill ha stöd. Jonas Fjertorp chef landsbygdsanalysenheten på Jordbruksverket förtydligar vad som gäller kring de nya beslutsomgångarna.

Jonas Fjertorp, är chef för landsbygdsanalysenheten på Jordbruksverket. Foto: Jordbruksverket

Under CAP-perioden 2023–2027 kommer stöden hanteras i olika beslutsomgångar. Något som Jorbruksaktuellt skrivit om tidigare. I den intervjun förklarade Jonas Fjertorp, chef landsbygdsanalysenheten på Jordbruksverket att man rekommenderar att lantbrukare inväntar bifall på sin stödansökan innan man påbörjar sin investering och inte börjar på egen risk som en del valt att göra under tidigare CAP-perioder. Men enligt Jonas har en del som läst artikeln fått uppfattningen att man inte får påbörja sin investering innan man fått ett beslut.

– Det får man givetvis göra om man vill. Det vill jag förtydliga. Men om man får avslag nu med de nya beslutsomgångarna, så kan man inte söka igen för de utgifter man redan har haft innan man ansöker på nytt. Så det är bara de utgifter man har efter sin nya ansökan man kan få stöd för om man söker igen. Därför rekommenderar vi att man inte börjar sin ansökan innan man fått ett positivt beslut.

Byggnation av djurstallar

Jonas förklarar att många av investeringarna berör byggnation av djurstallar. Och för den typen av investeringarna har Jordbruksverket tagit fram en förenkling i form av en schablon, så man får stöd utifrån hur många djurplatser eller kvadratmeter man bygger. Och de är framtagna med utgångspunkt att man bygger med en grund, väggar, tak, inredning och allt som behövs för den typen av djurhållning som stödet gäller.

– Och då är det krav på att den första fakturan för markarbetet inte har ett fakturadatum eller betalningsdatum som är före det att man skickat in sin ansökan. För då kan man inte få stöd enligt de här enhetskostnaderna som schablonen kallas, säger han.

Enhetskostnaderna är till för att underlätta administrationen för både jordbruksföretagen och myndigheterna. Och enhetskostnaderna gör att man inte behöver visa några andra fakturor, eller kvitton för det man har gjort.

– Men det är viktigt att ha med sig det att när man får stöd för en enhetskostnad så bör man inte börja bygga innan man fått sin ansökan beviljad.

Löpande uppföljning

Efter den förra intervjun har även LRF uttryckt en oro över att unga lantbrukare riskerar att missgynnas av det nya poängsystemet som används under denna period. Men Jonas försäkrar att unga är en prioriterad grupp i CAP, för vilken man också kommer satsa på ett högre stödtak än tidigare.

– Det kommer även finnas möjlighet att göra riktade utlysningar till unga. Vi kommer att följa utfallet av stöden löpande och vi får ju skruva på de verktyg som finns för att styra stöden så att de landar rätt, säger han.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera