Upptäckt av rotgallnematoder i Västergötland

Ett nytt fall av rotgallnematoder i potatisodling har upptäckts. Detta i ett jordprov som togs i samband med en planerad utsädesodling i Västergötland.

Under 2022 har bland annat 200 jordprover tagits för att ha koll på utbredningen av rotgallnematoder i potatisodling. Hittills har ett nytt fall hittats, och det var på ett fält som skulle bli utsädesodling. Foto: Ingrid Areskoug/Jordbruksverket

Enligt Jordbruksverket är det andra gången som rotgallnematoder hittas i Västergötland, men första gången de hittats i ett potatisfält för utsädesodling.

– Upptäckter med koppling till utsäde är särskilt svåra eftersom det kan väcka oro för att fler odlare har drabbats av smittat utsäde. I det här fallet är det ändå bra att vi upptäckte nematoderna innan ny utsädespotatis odlades på fältet, säger Carin Bunnvik, enhetschef på Jordbruksverkets växtregelenhet, i ett pressmeddelande.

Jordbruksverket har beslutat om åtgärder för det smittade fältet, och jobbar nu vidare med kartläggning och ytterligare provtagning för att se om fler potatisodlare kan vara drabbade. Utsäde får inte odlas på en brukningsenhet där karantänskadegörare har konstaterats, förrän saneringsåtgärder utförts enligt Jordbruksverkets anvisningar.

Inventering pågår

För att upptäcka rotgallnematoder driver Jordbruksverket en inventering av potatisodling i landet, och under 2022 togs 200 jordprover och 274 prov av potatisknölar undersöktes. Detta gäller både mat-, stärkelse- eller utsädespotatis. Hittills saknas provsvar för proverna som togs under hösten, men fallet i Västergötland är hittills det enda som upptäckts under 2022.

Tidigare fall av rotgallnematoder har främst upptäckts i Skåne och Blekinge, och det är i dag 13 gårdar som arbetar med att bekämpa smitta. Åtgärderna handlar främst om att värdväxter för rotgallnematoderna utesluts ur växtföljden för att svälta ut nematoderna, men under de första åren efter upptäckt kan det även innebära intensivare bekämpning med bland annat svartträda.

Upphävd smittförklaring

För att kunna häva en smittförklaring krävs enligt Jordbruksverket en omfattande provtagning efter att en mottaglig gröda som till exempel potatis odlats. Vilket en drabbad gård nu lyckats med.

– Glädjande nog har vi till och med kunnat upphäva smittförklaringen för ett av de första fälten som vi hittat rotgallnematoden på. I det fallet tog de sex år från upptäckt till upphävande av smittförklaringen, säger Carin Bunnvik.

Men det finns även fall där nematoder upptäckts igen trots tuffa bekämpningsmetoder, och lovande uppföljning. På dessa fält krävs fler åtgärder.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste