Kunskapsnav ska stärka animalieproduktionen

Regeringen vill stärka konkurrenskraften för svensk animalieproduktion och ger nu RISE via Jordbruksverket i uppdrag att etablera ett nav för kunskapsutveckling och -spridning.

Regeringen avsätter 100 miljoner för inrättandet av ett kunskapsnav för animalieproduktionen. 
Foto: Emma Sonesson

Syftet från regeringens sida med att stärka konkurrenskraften via ett kunskapsnav är att det ska bidra till att minska sårbarheten och öka produktionen.

– Konkurrenskraften för svenska djurbönder och animalieproducenter behöver stärkas och den svenska produktionskapaciteten öka. Satsningen är en del av livsmedelsstrategins målsättning om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

100 miljoner

Regeringen skriver vidare att kunskapsnavet ska sammanställa och tillgängliggöra nationell och internationell kunskap och genom samverkan med aktörer bidra till samsyn om vilken kunskap som behöver tas fram. Navet ska även initiera och genomföra försök, tester och utvärderingar och samverka med intressenter i sektorn, rådgivarorganisationer samt universitet och högskolor. 

Ansvarig organisation för upprättandet av navet är RISE och regeringen har för ändamålet avsatt 100 miljoner kronor under perioden 2023 till 2027.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 20 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste