“Bygg motorn i ditt företag”

Att göra ett generationsskifte är ett stort kliv för många, som kräver både kunskap och resurser. Men vad vill banken veta och finns det något som kan underlätta processen? Helena Silvander, vd på Tillväxtbolaget, och Per Skargren, vd på Sala sparbank, ger sina tips. 

 

Det var på Köttriksdagen i Örebro i slutet av förra året som Per Skargren, vd på Sala Sparbank och Helena Silvander, vd på Tillväxtbolaget, var uppe på scen och gav sina respektive perspektiv kring generationsskiften och tips på hur man kan lyckas. 
– Att ha kunskap och förståelse för sin verksamhet är ett kvalitetsmärke, och man stiger i alla fall i mina ögon vad gäller företagarförmågan, säger Per. Foto: Isabella odmark

Kapital behövs för att göra ett generationsskifte, och därför ingår ofta ett besök hos banken. Per Skargren berättar att banken då bedömer återbetalningsförmågan, och att de då framför allt tittar på övertagarens företagarförmåga men även kassaflöde och känslighet i det befintliga företaget samt om övertagaren driver ett företag och vad det finns för säkerheter. 

– Det som blir utmaningen när man tar stora steg, som ett generationsskifte, är att förstå den framtida återbetalningsförmågan. Alltså hur ser det ut efter överlåtelse eller investeringen, säger Per. 

Om banken inte kan ta hela risken själv, finns det hjälp att få av till exempel Tillväxtbolaget. 

– Tillväxtbolaget bidrar med en tillväxtfinansiering på mellan 10 och 20 procent utav en investering, och man får låna på 10 år, säger Tillväxtbolagets vd Helena Silvander, och berättar att de i dag har ett 60-tal kunder över hela landet, och att 70 procent av deras kunder är under 44 år. 

Enligt Helena utgår Tillväxtbolaget mest från kundens förmåga att driva företag och tjäna pengar.

– Det första jag frågar våra kunder när jag träffar dem är ”vad vill du med ditt företag?”. Den frågan måste alla kunna svara på. Man måste också ha koll på vad som är ens styrkor och svagheter och vilka risker man kan utsättas för, säger Helena och tillägger att det även är viktigt att vara förberedd och ha en plan.

– Om det blir ett torrår eller om räntan stiger, hur hanterar jag det? Det är viktiga uppgifter för företagare, speciellt om man ska etablera sig för första gången. 

Bygga motorn

Både Helena och Per lyfter vikten av att som ung bygga motorn i sitt eget företag, och att det kan underlätta ett framtida generationsskifte. 

– Min erfarenhet av de som kommit i gång och börjat driva sina verksamheter med bra lönsamhet och bra fokus, är att de börjat med att bygga motorn – kassa­flöde, vinstförmåga och resultat - i sitt eget företag. Då kan du lättare hantera en större skuldsättning, säger Per.

Han jämför två vägar in i företaget. 

– Antingen kan man jobba hemma och lära sig jättemycket om produktionen men man kommer inte ha sett jättemycket gällande redovisning, bokslut, resultatplanering och dessa delar. Gör man det i 20 år och sen ska man göra ett generationsskifte och lösa ut tre syskon, då blir det är en ganska tuff situation. För då har man kanske jobbat nästa gratis, man har hjälpt till att utveckla företaget och så ska man lösa ut de andra för den värdeökning man själv skapat, säger Per.

Alternativet enligt Per är att starta upp sitt eget företag direkt. 

– De som har lyckats på ett bra sätt har ofta börjat med att starta sitt eget bolag, köpt sina första maskiner och kommit överens med sina föräldrar att man får en ersättning per timme som man jobbar. De har börjat bygga upp en maskinpark och man kanske är den som anställer om det behövs mer personal. Detta för att bygga en kapitalbas och intjäningsförmåga – alltså motorn – i företaget. Det blir oftast enklare att ta över i ett ägarskifte då.

Och just att lära sig bli företagare, utöver att kunna produktionen, är värdefullt enligt Per. 

– Att förstå hur man hanterar resultat, skapar vinst och bygger kapital. Det är viktiga kunskaper som ofta förbises. 

Tips på vägen

För att få koll på sitt företag, och viktiga nyckeltal, är redovisningen en viktig del.

– Man måste inse att redovisning är ens bästa vän för att förstå hur det går med verksamheten, hålla riktningen samt kunna hitta och kunna dra slutsatser kring ”att när det här sker, då kommer det påverka mig och mitt resultat på det här sättet”. Annars blir det svårt att komma till banken för att låna pengar, säger Per. 

Helena håller med om att de som lyckats är de som har koll på uppföljningen i företaget, och vet vad det är som driver deras resultat. 

– De som har koll på vad det kostar att producera en liter mjölk eller ett kilo kött, eller vad fodret kostar. Det är de som lyckas i dag. För det är inte så stora marginaler, säger Helena. 

– Det är viktigt att man utvärderar vad man gjort, och reflekterar över varför det blev som det blev. Väldigt många är duktiga på att göra planer, men det är få som når dem. Och då ska man utvärdera varför man inte gjorde det och ta med sig det till nästa budget eller kassaflödesanalys, tillägger Per. 

Flaskhalsar eller begränsande resurser måste man också ha koll på enligt Per.

– Vad är det som är mest begränsande i mitt företag? Är det kapital, areal, personal eller kassaflöde? Hitta flaskhalsarna och jobba för att reducera de som är mest begränsande. 

Det är också viktigt att kunna visa att företaget man tar över går med vinst. 

– Vi har fått lära oss att vi ska inte ska visa vinst för vi ska inte betala skatt. Men det slår tillbaka, för man måste kunna visa att man kan tjäna pengar på det här. Det är ett av de viktigaste budskapen i dag, säger Helena och Per fyller i:

– Anledningen till det är att vi på banken använder faktorerna ”stadigvarande vinst” och ”utveckling av vinst” när vi bedömer risken och företagets möjligheter att betala tillbaka sina krediter, säger Per.

 

Tre tips för att undvika misstag: 

  • Gör en affärsplan.
  • Jobba med budget och uppföljning i företaget.
  • Våga ta hjälp.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 22 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste