Vikten är viktig!

KLS har tillsammans med Gård & Djurhälsan utvecklat ett nytt koncept med robustare förmedlingskalvar. Allt för att både säljare, köpare och tjurkalven ska tjäna på det.  

 

I det nya konceptet med robustare kalvar ska djuret vara avvand. 
– Det är annars vanligt att förmedlingskalvar inte är avvanda. Det är ett problem då den sammanlagda påfrestningen för djuren, när de både flyttas och avvänjs samtidigt, blir stor. Det är inte optimalt och det bör ske i två steg, säger Paul Robertson inköpschef på KLS. Foto: Carolina Wahlberg


Enligt Paul Robertson, inköpschef på KLS, finns det en ständig diskussion kring kalvhälsa och hur den kan bli bättre. Nyligen bestämde sig KLS för att tillsammans med Gård & Djurhälsan gå på djupet kring vilka parametrar som påverkar hur kalvens hälsa förändras när man förflyttar den. Arbetet har lett fram till en rad kriterier till det nya konceptet Robust, som ska ta fram en robustare och bättre tjurkalv. 

– Målsättningen är att både kalvsäljaren och köparen ska tjäna på det. Och inte minst kalvarna som ska må bättre, säger Paul.
 

–  Det kommer finnas de som tycker att det är värt och de som inte tycker det. Så är det absolut. Men det är en viktig fråga för att ta ansvar för helheten i svensk nötköttsproduktion, att vi hjälps åt i olika delar. Det här är en möjlighet att minska antibiotikaförbrukningen, risken för spridningen av Mycoplasma bovis och höja djurvälfärden, säger Paul Robertson. Foto: Carolina Wahlberg

Kriterier i konceptet

Ett viktigt kriterium rör tillväxt. 

– Vikten är viktig! Om kalven väger 90 kilo istället för 80 kilo, som vi haft som lägsta vikt innan, har man sett stora skillnader i vilken motståndskraft de har. I konceptet ska de ha kommit upp till 90 kilo på tio veckor. För annars är tillväxten inte tillräckligt bra, berättar Paul.

Ett annat kriterium är att kalven ska vara vaccinerad mot RS-virus. En ny miljö för kalven leder till större risk för lunginflammation.

– Kalvar som inte uppfyller kriterierna för Robust-kalv är mycket mer mottagliga för sådana sjukdomar och den typ av bakterie som sätter sig på lungorna. Det gör att den här åtgärden också ska verka för att minska risken för att vi ska få en stor spridning och för stora effekter av Mycoplasma bovis. Jag skulle säga att en av de viktigaste åtgärderna är att inte flytta kalvar som är för klena. 

I konceptet ska kalvarna också vara avvanda innan de förflyttas. Det är viktigt av många skäl, menar Paul. 

– Har man inte vant av dem innan förflyttningen så kommer det bli ytterligare en ansträngning för dem. Då blir den totala påfrestningen för kalvarna väldigt stor när de då också stressas med ett nytt foder.

Kalvarna ska också vara avhornade. 

Genom att uppfylla alla kriterierna i konceptet får säljaren ett högre avräkningspris. Enligt Paul kommer skillnaden att bli 3 kronor per kilo. 

Vinst för alla

Kalven blir sedan i nästa led lika mycket dyrare som avräkningspriset är högre för säljaren.

– Så det är en peng som går rakt igenom, direkt från köparen till säljaren, säger Paul. 

Han tror att många kommer uppskatta det nya konceptet. 

– Det är tydligt bland våra leverantörer att man vill ha en frisk och robust kalv som inte är så känslig, och som är avvand och klar att sätta i gång när man får den. Då är man beredd att betala lite mer för den kalven, än att man ska ha en mycket större osäkerhet. 

En annan positiv grej med konceptet med robustare kalvar, är att antibiotikaförbrukningen kan minska ytterligare, då friska kalvar leder till mindre behandlingar. 

Hur många kommer satsa på det här?

– Vi tror att detta kommer bli standarden på förmedlingskalvar. Det kommer ta en viss tid innan alla lärt sig kriterierna och fokuserar fullt ut på det. Man kommer att se att det är värt det, för att kunna sälja en tyngre kalv som håller sig friskare och få lite mer betalt för den. Samtidigt som köparen kommer att se det som naturligt att kalven uppfyller de här kriterierna, för det är en djurvälfärdsfråga också, som är viktig. Men det får inte drabba den enskilde. Därför är det viktigt att det är till fördel både för köpare och säljare.  

Paul vill dock nämna att det såklart finns dem som är jätteduktiga och klarar kalvhälsa och lyckas även med lättare och yngre kalvar.  

– Men det ställer oerhört stora krav på köparen och det är en betydligt större risk att kalvhälsan blir lidande. Därför betyder de här kriterierna mycket. 

 

Kriterier för konceptet Robust

  • Väga 90-120 kilo
  • Uppnått 90 kilo på tio veckor
  • Vaccinerad mot RS-virus
  • Avhornad
  • Avvand

Om alla kriterierna i konceptet är uppfyllda blir avräkningspriset 3 kronor mer per kilo. 

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste