Värphöns i Blekinge drabbade av newcastlesjuka

Utbrott av newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 5 000 värphöns i Ronnebytrakten, Blekinge. För att undvika smittspridning har Jordbruksverket infört restriktioner i området.

Newcastlesjuka har upptäckts på en gård med cirka 5 000 värphöns i Blekinge. Foto: Carolina Wahlberg

På den smittade gården råder tillträdesförbud, samt att inga djur eller djurprodukter får komma till eller lämna gården. Alla djur kommer att avlivas och gården ska saneras. Jordbruksverket har även påbörjat en smittskyddsutredning för att ta reda på var smittan kan ha kommit ifrån, och om det finns risk att smittan kan ha spridits vidare.

Jordbruksverket har även infört en skyddszon med tre kilometers radie runt gården, samt en övervakningszon med 10 kilometers radie. Detta innebär bland annat följande restriktioner i området:

  • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
  • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
  • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
  • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
  • Det är förbjudet att transportera fjäderfän och fåglar och produkter, som exempelvis ägg och gödsel. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Enligt SVA cirkulerar den aktuella varianten av sjukdomen hos vilda duvor, framför allt i södra och mellersta Sverige. Men den förekommer även hos andra vilda fåglar.

– Virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar precis som fågelinfluensavirus regelbundet hos vilda fåglar. Därför är det viktigt att man som djurägare är noga med hygienrutiner och skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar. Det gäller kommersiella företag såväl som hobbyhönsägare, säger Malin Grant, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, i ett pressmeddelande. 

Jordbruksverket och SVA uppmanar alla som håller fjäderfä att vara uppmärksamma på sjukdomstecken, och om tecken uppvisas ska en veterinär kontaktas. Sjukdomen är anmälningspliktig.

Symptom newcastlesjuka:

Viruset som orsakar newcastlesjuka angriper nervsystemet, andningsorganen och tarmen hos fåglarna. Symtomen varierar mycket beroende på bland annat fåglarnas art, ålder och vilken virusvariant som drabbat fåglarna.

Ett eller flera av följande symtom kan ses hos drabbade fåglar: kraftigt sänkt äggproduktion, ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg) eller äggskal med pigmentförändringar. Viruset kan även leda till ökad dödlighet. I de fall djuren visar symtom på sjukdom ses problem med andning och/eller hosta, ibland även diarré. Symtom från centrala nervsystemet ses som förlamning av vingar och ben, vridning av nacken, kramper och cirkelgång.

I de senaste utbrotten av newcastlesjuka i Sverige har få eller inga direkta sjukdomssymtom setts på djuren, medan äggproduktion har påverkats kraftigt. Produktionssänkning har föregåtts av en förhöjd andel ägg utan skal, så kallade hinn- eller skinnägg, samt ägg med skalfärgsförändringar.

Källa: SVA

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste