Hushållningssällskapet instiftar nytt ungdomsstipendium i norr

För att möta framtidens kunskapsbehov i norr och få fler unga att vilja utbilda sig inom de gröna näringarna instiftar nu Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten ett nytt ungdomsstipendium.

Alla mellan 18-30 år som är födda eller skrivna i Norr- eller Västerbotten och antagen till en grön eftergymnasial utbildnnig kan söka Hushållningssällskapets nya stipendium. Foto: Mostphotos

Hushållningssällskapet har länge uppmärksammat företagar- och landsbygdsinsatser i Norr- och Västerbotten genom olika belöningar och priser. Nu gör man en satsning på unga och instiftar ett helt nytt ungdomsstipendium.

Stipendiet, som man kallar för Grön Framtid, kan från och med i år sökas av alla som är mellan 18 och 30 år, är född eller skriven i Norr- eller Västerbotten och som har blivit antagen till en eftergymnasial utbildning inom de gröna näringarna. Som mest kan den sökande belönas med 50 000 kronor.

Enligt Petter Antti, vd på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, är kompetensförsörjning inom de gröna näringarna viktigt, speciellt med rådande världsläge och industriutvecklingen i norr.

– Sveriges självförsörjningsgrad är ett högaktuellt ämne, inte minst i Norrbotten och Västerbotten där stora industriinvesteringar sker, och där fler munnar kommer behöva mättas. De gröna näringarna behövs för att basindustrin skall kunna utvecklas, säger Petter, i ett pressmeddelande.

Han lyfter vikten av en ökad regional livsmedelsproduktion, och menar att där har Hushållningssällskapet en central roll att fylla.

– Vårt uppdrag är att leverera en kedja av rådgivning från gården där produktionen sker, via förädlingsindustri och till slutkonsument. Med vårt nya ungdomsstipendium, som vi kallar Grön framtid, hoppas vi att fler ungdomar väljer en grön utbildning så att vi kan möta de framtida kunskapsbehoven för hela livsmedelskedjan och för att skapa en hållbar framtid för våra län.

Årets ansökan är öppen fram till 28 februari, och det är Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens Förvaltningsutskott som beslutar vem eller vilka som tilldelas stipendiet.

Om Hushållningssällskapets Ungdomsstipendium – Grön framtid:

Stipendiet är instiftat av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Beloppet är 50 000 kronor årligen, vilket kan delas på max två stipendiater.

Sökande ska vara:

  • Född eller skriven i Norrbotten eller Västerbotten.
  • Mellan 18 och 30 år fyllda.
  • Antagen till en eftergymnasial utbildning inom de gröna näringarna med bas i jord eller skog.

Ansökan är öppen till den 28 februari och görs på Hushållningssällskapets webbplats.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste