Få valde att bygga nytt 2022

Under 2022 var det få lantbrukare som valde att investera i en ny stallbyggnad eller göra en ombyggnation. Det visar ny statistik från Jordbruksverket gällande länsstyrelsernas förprövningar av djurstallar.

Enligt statistik från Jordbruksverket var det färre som valde att bygga nytt eller bygga om 2022. Foto: Isabella Odmark

Förprövningen är en granskning av stallarna ur djurskyddssynpunkt och görs innan en byggnation sätts igång. Enligt Jordbruksverkets erfarenheter leder de förprövningar som görs också till stallbyggen, och därmed ligger statistiken till grund för investeringsviljan.

Statistiken för förra året visar att få valde att investera i stallbyggnader. För mjölkkor och dikor var förprövningarna på de lägsta nivåerna sedan 2019 respektive 2014. För suggor var det färre platser än på mer än 15 år.

Enligt Jordbruksverket kan det finnas flera orsaker till detta. Framför allt att 2022 har präglats av en stor osäkerhet på marknaden med snabba kostnadsökningar för flera viktiga produktionsmedel. En annan viktig orsak är att 2022 var sista året av budgetperioden för jordbrukspolitiken som pågått sedan 2014, och man menar att det kan finnas företag som väntar in den nya budgetperioden för att få längre tid på sig att nyttja de investeringsstöd som finns för ny-, till - och ombyggnader av stallar.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 02 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste