Nedåtgående försäljningsutveckling för ekologisk mat 

Under fjärde kvartalet 2022 minskade försäljningen av ekologisk mat i dagligvaruhandeln med 4,9 procent. Enligt intresseföreningen Ekologiska Lantbrukarna innebär en minskad andel ekologist i handeln en försämring för Sveriges krisberedskap, samt ett ökat hot mot den biologiska mångfalden.  

Enligt Ekologiska Lantbrukarna bidrar en minskad ekoförsäljning indirekt till ett ökat importberoende och därmed en försämrad krisberedskad. Foto: Mostphotos

På grund av det rådande ekonomiska läget och till förmån för billigare alternativ väljs ekoprodukter sannolikt bort av konsumenterna. I samband med det ökar hoten mot biologisk mångfald och svensk krisberedskap, skriver Ekologiska Lantbrukarna i ett pressmeddelande.   

– Rysslands invasion av Ukraina har blottat svagheter i det svenska lantbruket, branschen är till stor del beroende av importerade insatsvaror från just Ryssland. Här erbjuder det svenska ekolantbruket en annan lösning, vi producerar mat i lokala kretslopp med mycket lägre importberoende, säger Elin Rydström, riksstyrelseledamot på Ekologiska Lantbrukarna. 

Ekologiska Lantbrukarna upplever en stark oro över utvecklingen då de menar att det finns röster i samhället som välkomnar en minskad ekoförsäljning. Enligt dem finns det starka kommersiella krafter inom bland annat kemikalieindustrin som öppet verkar för att sänka försäljningen av ekologiska livsmedel.  

– De som uppmuntrar en minskad ekoförsäljning bidrar indirekt till ett ökat importberoende och därmed en försämrad krisberedskap, säger Ida Lind, expert hållbarhet och marknad på Ekologiska Lantbrukarna. 

Utvecklingen går helt emot Sveriges miljömål. Frånvaro av kemiska bekämpningsmedel, en variation i odlingen och betande djur är något som kännetecknar ekologisk produktion och faktorer som gynnar den biologiska mångfalden. Att låta sådan produktion minska i omfattning är inte ansvarsfullt mot kommande generationer som ska leva i Sverige, menar Ekologiska Lantbrukarna.  

Försäljningsutveckling 

Försäljningsutvecklingen skiljer sig något mellan kategorier. För mejeriprodukter har försäljningsvärdet under kvartal fyra ökat med 1,6 procent, men volymerna minskat med 16 procent. För ägg har försäljningsvärdet minskat med 8,1 procent och de sålda volymerna  med hela 21,4 procent. 

Källa: Ekologiska Lantbrukarna 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste