Stabilt för svensk jordbruksproduktion

Regeringen har gett Jordbruksverket uppdraget att varje månad under 2023 ge en lägesbild för hur svensk jordbruksproduktion och lönsamhet utvecklas. I en första lägesrapport för januari visar det svenska lantbruket stabilitet, trots det oroliga världsläget. 

Jordbruksverket har på uppdrag av Regeringen tagit fram en lägesrapport om marknadsläget i jordbrukssektorn den 31 januari 2023. Foto: Mostphotos

I dagsläget har lönsamheten varit tillräcklig för att bibehålla svensk livsmedelproduktion på tidigare nivå. De senaste månaderna syns en viss minskning av antalet inseminationer av mjölkkor och suggor vilket kan tydas på ett försvagat intresse för produktion. Osäkerheten på marknaden för jordbruksprodukter och insatsvaror gör jordbrukarna mer känsliga för negativa signaler vilket kan leda till minskad produktion.

Den tidigare oro som funnits för att det ska uppstå brist på gödning och andra insatsvaror har minskat. Priserna för jordbruksprodukter och insatsvaror visar tendenser att falla vilket gäller både globalt och i Sverige.

Sammanfattning

Faktor Senaste månaden Senaste 12- månadersperioden
Världsmarknadspriser jordbruksprodukter Ner Upp
Svensk produktion – animalier Svagt upp Oförändrat
Svensk produktion vegetabilier   Upp
Svenska produktpriser – vegetabilier Ner Upp
Svenska produktpriser animalier Ner Upp
Svenska produktionsmedelspriser Ner Upp
SEK gentemot Euro och US dollar Försvagning Försvagning
Lönsamhet   Oförändrat
  • Arealerna för höstsådda oljeväxter och spannmål är historiskt höga. Ännu går det dock inte att bedöma hur grödorna klarat övervintringen men även om det har förekommit kalla perioder även i södra Sverige så har kylan inte varit långvarig. 
  • Den svenska spannmålsexporten under hösten 2022 uppgår till 0,5 miljoner ton (juli-oktober) och är i nivå med det senaste femårsgenomsnittet.  
  • Mjölkproduktionen har ökat svagt de senaste månaderna och ligger för november 2022 på samma nivå som rådde före torkan 2018.  
  • Produktionen av svenskt kött ligger kvar på en stabil nivå. Importen av kött har varit större under 2022 än tidigare år dock har ökningstakten avtagit de senaste månaderna.
  • Priset för nötkött har bibehållit samma nivå som tidigare.  
  • Efterfrågan på griskött som brukar minska efter julhelgen har en större nedgång än normalt enligt en rapport från ett av de ledande slakterierna. Konsumenterna väljer allt oftare lågprisalternativ före dyrare produkter.  

Läs rapporten i sin helhet HÄR

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste