Över 100 miljarder utlånade

Landshypotek Bank växer med ökad utlåning till både lantbruk och villaägare. Den totala utlånade volymen är nu uppe i över 100 miljarder kronor. En kraftig ökning för räntenettot lyfter även bankens rörelseresultat rejält.  

– Finansiellt var 2022 Landshypoteks främsta år genom historien, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.
Foto: Landshypotek

Landshypotek Banks totala utlåningsvolym ökade med nästan 12 miljarder kronor och nådde under 2022 upp till 105,6 miljarder kronor (94,0 miljarder 2021).

– Finansiellt var 2022 Landshypoteks främsta år genom historien. Vår totala utlåningsvolym passerade milstolpen 100 miljarder och vi visar ett rörelseresultat på närmare 550 miljoner, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank i ett pressmeddelande.

Utlåning till villor växer snabbast

Vid slutet av 2022 lånade Landshypotek ut 78,5 miljarder kronor (75,5 miljarder) till jord- och skogsbruket.

Samtidigt lånade banken ut 27 miljarder kronor (18,5 miljarder) till villaägare.

Lånen till jord- och skogsbruk ökade med 4 procent medan tillväxten för lån till villaägare var 46 procent.

Andelen av Landshypoteks utlåningsvolym som ges jord- och skogsbruk var vid årsskiftet 74 procent (80 procent)

Ökade ränteintäkter lyfter resultatet

Landshypoteks rörelseresultat för 2022 blev 548 miljoner kronor (471 miljoner), en ökning med 16,4 procent.

Bakom det förbättrade rörelseresultatet ligger framförallt ett kraftigt förbättrat räntenetto när både den utlånade volymen har ökat och räntemarginalerna gradvis ökar.

-  Ytterligare en milstolpe passerades under året när räntenettot passerade 1 miljard kronor, konstaterar Per Lindblad i en kommentar till bokslutet.

Räntenettot uppgick till 1 087 miljoner kronor (972 miljoner). Ränteintäkterna uppgick till 2 001 miljoner (1 441 miljoner), och räntekostnaderna till 914 miljoner (469 miljoner). Banken konstaterar i bokslutskommunikén att ökningen till största del är en priseffekt av de ökade ränteläget, men även en volymeffekt då utlåningen under året ökat med 12 procent.

Ökad inlåning

Ökad utlåning kräver att banken får in mer kapital genom obligationer och inlåning på sparkonton. Samt att ökad utlåning ställer högra krav på bankens egna kapital.

Inlåningen till Landshypoteks sparkontoton ökade under året med 8 miljarder kronor 23,5 miljarder (15,3 miljarder), en ökning med drygt 50 procent. Över 10 000 nya sparkunder har tillkommit under året.

Det internt bedömda kapitalbehovet för den konsoliderade situationen uppgick till 5,5 miljarder kronor (4,6 miljarder) och ska jämföras med en kapitalbas på 6,5 miljarder kronor (6,4 miljarder).

Rekordutdelning

Styrelsen för Landshypotek Bank har beslutat att avsätta cirka 197 miljoner kronor (172) i koncernbidrag för ägarna, Landshypotek Ekonomisk Förening, att använda för verksamhet och utdelning till de ca 35 500 medlemmarna i Landshypotek. Det är det största koncernbidraget i Landshypoteks historia.

Utmanande år som kommer

- 2023 kommer medföra fortsatt hög inflation och ett ränteläge som är högre än det som vi vant oss vid, vilket innebär fortsatta utmaningar, men även möjligheter, både för oss och våra kunder, skriver Per Lindblad i sin vd-kommentar.

Landshypotek Bank siktar mot fortsatt tillväxt under 2023 och bankens tillväxtplanerna kvarstår.

- Vi siktar på att bli en ännu bättre bank för fler jord- och skogsbrukskunder och en än starkare bolånebank, bland annat med utvecklad digitalisering, säger Per.

Erik Brink

 

Artikeln publicerades fredag den 03 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste