Försök behålla en del av bufferten i din verksamhet

Även under 2023 väntas fluktuerande priser. Det menar Joakim Larsson, segmentsansvarig för gröna näringar inom SEB. Han tipsar om vad företagen kan göra för att säkra sin lönsamhet. 

 

Joakim Larsson, är segmentsansvarig för gröna näringar inom SEB. Han har skrivit en egen lista med ekonomi-tips till lantbrukaren.
Foto: Privat

Under det närmaste året, men även på sikt tror Joakim Larsson att vi kommer se mer fluktuerande priser. Vilket kan skapa en större osäkerhet hos företagen. 

– Det kommer vara viktigt för företagen att generera en högre vinst och att man försöker behålla en större del av bufferten i verksamheten, så att man inte återinvesterar alla pengar eller gör sig av med sin likviditet och buffert. Det handlar mycket om att köpa sig tid också. Har man en bra buffert och likviditet så har man mer tid på sig att göra förändringar i verksamheten, säger han. 

Baserat på sina erfarenheter från banksektorn och de gröna näringarna delar Joakim med sig av några tips om hur lantbrukaren kan tänka kring sin ekonomi och företagets likviditet:

 • Att ta hjälp inom de områden man inte själv behärskar och att samarbeta mellan generationerna är två framgångsfaktorer enligt Joakim Larsson. Foto: mostphotos
  Sortera – Mellan vad du vill göra och vad du kan göra så att du fokuserar på det som är genomförbart och vad du kan påverka. 
   
 • Bli oberoende –Min uppfattning är att företag och verksamheter skall gå mot ett oberoende. Det gäller både personal, elförsörjning, foderinköp, etcetera. Genomför de investeringar som gör er mindre känsliga för händelser i vår omvärld.
   
 • Integrera – Animalie­producenter bör gå mot att vara integrerade, (på gårdsnivå eller mellangårdsavtal) och säkerställa att man har markunderlag som minst motsvarar foderkonsumtionen, sedan kan man sälja brödspannmål samtidigt som man köper in foderkvalitet. 
   
 • Stark kassa – Slå vakt om er kassareserv och vårda den ömt, resonera med er bank i samband med investeringar så att ni balanserar lån med en stark kassa och gör dig inte för känslig. Räkna på hur många dagar din verksamhet klarar sig enbart på din buffert och bestämd dig för hur stor buffert som krävs. 
   
 • Investeringarna– Kassaflödet i en ny investering inom animalieproduktionen behöver klara relativt korta återbetalningstider, (helst inom 10 år). För om det blir kärvare tider, är det lättare att förhandla med banken om att dra ut återbetalningstiden, eftersom ni i grunden har ett starkt kassaflöde. Är det goda tider kommer ni att vilja investera igen innan dessa 10 år har passerat och då skall ni inte ha en stor skuldryggsäck från en tidigare investering. 
   
 • Arealbalans – Är du växtodlare skall du sträva efter att äga minst halva arealen, helst mer till en rimlig belåning. Räkna på vad markkostnaden blir beroende på olika räntenivåer och håll belåningsgraden på en nivå så att bankerna inte alltid kräver amortering, men jobba alltid för att minska belåningen efter alla dina investeringar.  
   
 • Kassagenerator – Har du en stark kassagenerator i din verksamhet, det vill säga; att du är väldigt lönsam. Då kan det vara god idé att placera in medel i tillgångar som kräver mindre arbetsinsats med bra avkastning, Hänsyn måste tas till möjligheterna att placera överlikviditet med tanke på bolagsform – men skog och värdepapper, (även pensionsavsättningar), samt dessa i kombination är bara ett exempel. Balansera risken och sträva inte bara efter ”snabba klipp”.
   
 • Samarbeten – Både inom familjen och utanför. Vårda humankapitalet och se er själva som varumärken. Familjer som kan samarbeta mellan generationerna har goda förutsättningar att lyckas, ungdomlig nyfikenhet och entusiasm kombinerat med senior erfarenhet och trygghet är en framgångsfaktor. 
   
 • Utbildning – Utbilda er kontinuerligt. För omvärlden förändras ständigt och här menar jag inte ”formella utbildningar”, utan läs artiklar, delta på fältvandringar och branschdagar, dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Lyssna till dem som lyckas och inte bara på dem som har åsikter om ”allt och alla”. 
   
 • Ta hjälp – Inom de områden som du inte riktigt behärskar från rådgivare och branschkollegor, låt andra göra delar av jobbet men behåll kontrollen och beslutsmandatet eftersom du har ansvaret för verksamheten. 
   
 • Gör dig intressant – För leverantörer och kunder. Det sätter dig i ett bättre förhandlingsläge och det kan dessutom leda till att kunder och leverantörer kommer till dig för att göra affär och inte tvärt om. 
   
 • Ha roligt – Allt blir så mycket enklare. Försök att utveckla det som intresserar dig och ger glädje och harmoni. Kapa bort delar som stressar för mycket och låt er inte påverkas av människor som ger er dålig energi, det finns tillräckligt många människor där ute som ger positiv energi, så ta dem till er och vårda relationen. 
   
 • Våga drömma – Drömmar och mål skapar starka drivkrafter och vägen dit är ofta rolig, utmanande, lärorik och intressant.

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 05 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera