Uppåt för Svenska Foder

Svenska Foder presenterar ett förbättrat resultat för 2022. Kostnadseffektivitet och omsättningsökning ligger bakom.

– Vi har efter några år då resultaten inte varit med oss, i dag tagit oss till en omsättningsnivå där vi vill vara, och där vi kan fortsätta utveckla bolaget till en kostnadseffektiv och kvalitetsmedveten affärspartner till det svenska lantbruket, säger Svenska Foders vd Carsten Klausen. Foto: Svenska Foder

– Vi är i dag uppe i en omsättning på nästan 6 miljarder kronor. Vi har nästan fyrdubblat vår omsättning sedan DLG-koncernen tog över vår verksamhet 2003. Som jag ser det är det på de här nivåerna vi måste hålla oss för att fortsatt vara en stark partner till det svenska lantbruket – och en vass nummer två, säger Carsten Klausen, vd Svenska Foder, i ett pressmeddelande.

Resultatet innan skatt för 2022 blev 104 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 40 miljoner jämfört med 2021.

Carsten menar att det är viktigt att påpeka att resultatet innan skatt är en följd av kostnadseffektivitet och omsättningsökning, men att intjäningsgraden är i stort sett oförändrad.

– När vi ligger rätt i vår omsättning och kan utnyttja våra fabriker och våra anläggningar på ett bra sätt, skapar vi ett verkligt värde för det svenska lantbruket. Och det handlar väldigt mycket om logistik.

Spannmålspriser:

”Slutpriserna har under 5 år legat i topp på den svenska spannmålsmarknaden. Tillsammans med årets fina skörd såväl volymmässigt som kvalitetsmässigt, blev det ett bra år för såväl kunderna som bolaget”, skriver Svenska Foder.

Insatsvaror:  

”På växtområdet har det handlat mycket om höga priser på insatsvarorna. Samtidigt har de höga priserna på spannmålen kunna väga upp för detta. Dock måste man hålla tungan rätt i mun om man ska hitta en kalkyl som fungerar för odlingsåret, menar företaget.

– Det enda som bromsat in lite grann är gödselmarknaden. För oss såg den ungefär ut som 2021. Vi tror det kan tillskrivas att man har haft gödsel på lager, samtidigt som man hållit nere förbrukningen – helt enkelt gödslat mindre – för att hålla i pengarna, säger Carsten.

Foder:

Foderförsäljningen i Svenska Foder är fortsatt på en stabil nivå, dock har man under året sett en inbromsning på gris och nöt, vilket påverkat foderförsäljningen. På fjäderfäsidan har Svenska Foder haft ett jämbördigt år med 2021.

Retail:

”Retailområdet – där handel via återförsäljare, egna butiker och energiförsäljning ingår – hade även i år en god tillväxt. Området har växt med cirka 10 procent de senaste åren, och vi ser fortsatt stor potential i området,” skriver Svenska Foder.

Dotterbolag och intressebolag:

– För oss är det viktigt att ha flera ben att stå på. Det skapar den stabilitet vi behöver för att möta marknaden brett. Vi drar mycket nytta av det driv som finns i våra dotterbolag som Lantmannaaffärerna utgör. I Vallåkra, Örkelljunga och Trollenäs kommer resultaten med en stor experimentlusta och en medvetenhet kring lokalsamhällenas efterfrågan som kan generera goda resultat, säger Carsten.  

Andra exempel på dotterbolag är EkoNatur som haft en god utveckling, där förmedlingen av fullgödselmedel till lantbruket ökar.

Skånefrö och Scandinavian Seed är Svenska Foders intressebolag och man lyfter deras arbete med att ta fram bra utsäde och frö, som kunderna vill köpa, som mycket positivt.

Fakta: Nyckeltal 2022, 2021 inom parantes

Omsättning (Mkr): 5 681 (4 246)

EBT: 104 (63)

Balansomslutning: 2 054 (1 809)

Avkastning på eget kapital %: 13,9 (9,3)

Soliditetsgrad %: 41,6 (41,2)

Källa: Svenska Foder

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera