Mindre kött i offentlig upphandling inte lösningen på vare sig klimatomställningen eller den biologiska mångfalden

Debatt. Sydsvenskan uppmärksammade nyligen beslutet att Malmö stad enbart ska servera vegetariskt eller vegansk kost på kommunens möten och konferenser. LRF Skåne beklagar att Malmö stad väljer att se ensidigt på hållbar mat, och hoppas på dialog för ett breddat perspektiv.

Foto: Katarina Cumselius

”Under flera år har Malmö stad använt betande djur som naturvårdare i många områden. Vi vill inte att marken ska växa igen i många naturområden och biologisk mångfald gå förlorad. Det är också ett trevligt och pedagogiskt inslag i grönområdena. Naturvård när den är som bäst.”

Så beskriver Malmö stad sitt naturvårdsarbete. Vi kunde inte sagt det bättre själva. För en av de största utmaningarna vad gäller biologisk mångfald i Sverige är att betesmarker växer igen när antalet betande djur minskar. Inte bara naturbetesmarkerna fyller en viktig funktion. Gräsbevuxna marker för odling av foder till exempelvis kor fungerar som en kolsänka och binder in kol i marken. Stora delar av vårt land passar sig inte heller för annan odling än gräs, varför kött och mjölk är en viktig pusselbit i att säkerställa en livsmedelsförsörjning i hela landet.

De betande djuren kring Malmö och i hela Sverige bidrar inte bara till hälsosamma och näringstäta livsmedel. Djurhållning är en grundläggande del av ett hållbart livsmedelsystem i Sverige och skapar miljönytta genom biologisk mångfald på markerna de betar, gödsel till spannmålsodling och energi i form av framtidens biogas. Djuren spelar också en viktig roll genom att äta upp de livsmedel som av en eller annan anledning inte duger till oss människor och genom att tillgodogöra sig biprodukter från livsmedelsproduktion så att allt kommer till nytta och svinnet minskar. 

Det faktum att Malmö stad faktiskt själva inser de betande djurens värde gör det än märkligare att de samtidigt bestämmer att vegetarisk och vegansk kost ska vara standard under egna arrangemang. Mindre kött i den offentliga upphandlingen är inte lösningen på vare sig klimatomställningen eller den biologiska mångfalden.

I en tid när självförsörjning och livsmedelsproduktion i det egna landet blir alltmer viktigt måste vi ställa oss frågan: Vad kan vi faktiskt producera för mat i Sverige och vad är hållbart? Hur skulle vår landsbygd och stad se ut utan djurhållning, och hur mycket mat skulle vi kunna producera i Sverige med de förutsättningarna vi har i vårt land? Inte mycket. Den vegetariska maten som används importeras till störst del från andra länder med helt andra jordbruksförutsättningar än Sverige. När vi pratar hållbarhet i livsmedel kan vi inte enbart prata om negativa klimatavtryck. Vi måste även titta på Sveriges självförsörjning, positiv miljöpåverkan och folkhälsa.

Den offentliga sektorn har ett viktigt uppdrag och ansvar för att vi har en hållbar svensk matproduktion även i kristider. Vi måste bli mindre beroende av omvärlden i händelse av kris, därför är upphandling ett strategiskt verktyg för att säkra livsmedelsförsörjning utifrån ett beredskapsperspektiv. 

LRF:s medlemmar levererar såväl animalisk som vegetarisk kost till Skånes konsumenter, ja vi odlar även rödbetor, och vi gör det med glädje och stolthet för vi vet att vi är en del av en framtidsbransch. Men när kommuner som Malmö stad, som faktiskt själva lyfter värdet av betande djur, fattar policybeslut som inte ser till helheten. Ja, då måste vi säga ifrån.

I kommunen finns nästan 300 hektar betesmark och cirka 2700 hektar åkermark som drivs av lantbruksföretagare som förutom en så livsviktig sak som mat även bidrar med jobbtillfällen och skatteintäkter till Malmö stad. Låt oss föra en dialog tillsammans med er politiker som tjänstemän från Malmö stad kring skånskt lantbruk och hållbar livsmedelsproduktion. Än finns det möjlighet att göra om och göra rätt. 

Hans Ramel, regionordförande LRF Skåne
Jörgen Johansson, kommungruppsordförande Malmö
Magnus Jönsson, kommungruppsordförande Staffanstorp
Martha Henriksson Witt, kommungruppsordförande Lomma
Lars Hansson, kommungruppsordförande Svedala
Fredrik Jörgensen, kommungruppsordförande Burlöv
Eva-Karin Hempel, kommungruppsordförande Vellinge
Camilla Hansson, kommungruppsordförande Lund
Paul Leteus, kommungruppsordförande Kävlinge
Bo-Göran Hansen, Eslövs kommungrupp
Sven Rundqvist, Höörs kommungrupp

Läs mer: Mer vegetariskt för Malmö stad https://www.ja.se/artikel/2232143/mer-vegetariskt-fr-malm-stad.html

 

Artikeln publicerades fredag den 17 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste