En dag ägnad åt framtidens lantbruk

För sjunde året i rad arrangerade Agro Sörmland programkonceptet Smart Farming. Årets tema var lantbrukets möjligheter och bidrag i klimatomställningen.

 

– Agro Sörmland är en neutral främjare som vill öka kunskapen om lantbruksföretagens behov med fokus på primärproduktionen. Den här dagen ger en möjlighet att dels höja kunskapen hos de lantbruksföretagare som är här idag och som är majoriteten av besökarna. Vi bjuder även in rådgivare, banker, myndighetspersoner och kommunrepresentanter så att också dem får höra om de aktuella ämnen som tas upp här förstår betydelsen och behoven som finns därute ute hos lantbruksföretagen, sa Johan Varenius, verksamhetsledare för Agro Sörmland.Foto: Ausrine  Öhrström

Den 9 februari samlades närmare 130 gäster och talare på Ericbergs slott utanför Katrineholm för att delta vid Smart Farming 2023. Under dagen togs den senaste forskningen upp med konkreta exempel på hållbara åtgärder för framtidens livsmedelssystem och energiförsörjning. Ett dussin talare och personer som presenterade företagspitchar, fyllde dagen med intressanta föreläsningar som varvades med mingel och gruppdiskussioner.

Dagen var uppdelad i två etapper där förmiddagens fokus låg på hållbar växtodling och djurproduktion, följt av framtidens energisystem under eftermiddagen.

Johan Varenius är verksamhetsledare för Agro Sörmland och en av de som är med och arrangerar dagen. Johan berättade att Agro Sörmland nu är inne på sitt sjunde verksamhetsår och att Smart Farming är ett koncept som varit med från början. Idén bakom dagen är att lyfta både globala och nationella perspektiv i olika aktuella ämnen.

– Det har varit en jättebra blandning av talare i år som tagit upp både globala perspektiv och alla dom aspekterna som påverkar ute på gårdsnivå. Jag tycker att flera av talarna har en förmåga att börja i ett helikopterperspektiv och sen zooma ner till hur det påverkar ute i det enskilda lantbruket. Att kunna hålla en röd tråd och förklara det svåra på ett begripligt sätt tycker jag flera har lyckats med. Men något av det bästa under dagen är pauserna, när det bara surras och folk pratar med varandra så att man knappt får dem tillbaka i stolarna, sa Johan Varenius.

Han förklarade att man inför dagen pratar med lantbruksföretagarna och frågar vilka ämnen de tycker är aktuella och viktiga att lyfta.

– De ger oss olika förslag och Agro Sörmland arrangerar sedan dagen utifrån ett underifrånperspektiv. Det har varit olika ämnen varje år och vi hoppas även kunna fortsätta nästa år.

 

Anna Hessle är docent i utfodring inom nötköttsproduktion och anställt vid SLU i Skara. Under sitt tal under dagen berättade hon om hinder och möjligheter i betesbaserad djurhållning. Hon lyfte bland annat komplexiteten i sådan typ av djurhållning och hur det som verksamhet påverkas av många faktorer. Vissa faktorer låg nära den faktiska betesmarken såsom tillgång på vatten, stängsel, närvaro av rovdjur och den dagliga tillsynen. Andra mer indirekta faktorer handlar bland annat om lantbrukarens totalekonomi, hur samhället i övrigt ser ut kring lantbrukaren och myndigheternas regelverk.  

 

Cilla Krantz är senior konsult hos Agro Sörmland samt en av personerna som skapat konceptet för Smart Farming dagen. Hon var en av personerna som under dagen presenterade visionen ”Self Sustainable Farm”. Idén till visionen är ett totalt cirkulerande energisystem på ett jordbruk. Systemet ska inkludera allt ifrån en solcellspark med AI och underställda odlingsytor, till energiomvandling och lagring, tillverkning och lagring av ammoniak som fordonsbränsle med mera. Tanken bakom projektet är att genom en praktiskt fungerande modell visa på möjligheter för lantbruket att bli helt självförsörjande gällande gårdens energibehov. 

 

En som var duktig på att fånga publiken med en dos humor var Carl-Fredrik Lööf från Näringsdepartementet. Under dagen talade han om CAP 2023–2027 och klimatinsatser i Sveriges strategiska plan och påminde att det stora syftet med stöden är att stärka konkurrenskraften i jordbruket.

 

– Genom att vi (Nyköpings kommun) håller på med att ta fram en ny livsmedelsstrategi var Smart Farming eventet viktigt att vara med på för att lyssna på alla kloka talanger och all viktig information. Tack Agro Sörmland för ett bra arrangemang av Smart Farming  2023, sa Annete Stolth, näringslivsutvecklare på Nyköpings kommun.

 

Elin Gidlund och Kim Kålbrink är 20 år och jobbar på Lindholms gård i Eskilstuna, det var deras chef som föreslog att de skulle delta under dagen. Kim tyckte att dagen hade varit intressant och Elin höll med och sa att den gett dem många nya perspektiv. Hon sa att det är svårt att tänka både ekonomiskt och på miljön vilket Kim stämde in på och nämnde att det är svårt att föreställa sig ett fossilfritt lantbruk. 

 

Under eftermiddagen var det dags för workshop. Gruppdeltagarna fick diskutera vad som skulle prioriteras, livsmedelsproduktion eller produktion av förnybar energi. De fick även berätta för varandra hur deras verksamheter minskat beroendet av fossil energi. 

 

Under pauserna minglades det flitigt och utomhus bjöds det på en riktigt god lunch. 

 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste