Hagelskador på skördemogna grödor

Under 2022 gjorde hagelskador att över 5300 ton livsmedel aldrig nådde fram till konsumenterna.  

I det värst drabbade området i Skåne beviljades ersättning för omsådd för 2000 hektar sockerbetor, medan cirka en tredjedel av hagelskadorna drabbade området runt Falköping. Foto: Mostphotos

De som drabbades värst var lantbrukare i Skåne och i området runt Falköping i Västergötland. Det handlar om cirka 1800 ton korn, 1000 ton lök, 1000 ton raps, 900 ton havre och 600 ton vete som inte nådde konsumenterna på grund av de skador som hagelskurarna orsakat, skriver Agria i ett pressmeddelande.  

Under fjolåret ersatte Agria hagelskador för en areal som var 34 procent större än genomsnittet under de senaste tio åren. Arealmässigt var det sockerbetor tätt följt av raps som var de grödor som var mest drabbade och fick ersättning via grödaförsäkring. 

Arealmässig rankning för alla typer av skador per gröda är sockerbetor, raps, korn, vete och havre. Tabell: Agria  

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera