CFIT - En viktig del i avelsarbetet

VikingGenetics satsar på fler testgårdar i sitt arbete för att minska nötkreaturens foderbehov, och utsläppen av växthusgaser.  

CFIT-systemet är en patenterad, artificiell intelligensbaserad lösning som använder 3D-kameror och djupinlärning för att dygnet runt i stor skala övervaka foderintaget, under varje kos livstid i dess naturliga miljö. Systemet är för närvarande implementerat på 19 kommersiella partnergårdar och övervakar över 7 000 kor – med fler planerade installationer som äger rum mellan 2023 och 2024. Foto: VikingGenetics 

Nu satsar VikingGenetics på fler testgårdar, med målet att samla in data från mer än 30 000 kor. Det innebär att det fram till 2025 kommer göras mer än 1,3 miljoner registreringar av kornas dagliga foderintag.  

– Inom en nära framtid kommer vi att ha ett par försöksgårdar för CFIT i Sverige. De är en viktig satsning för att säkra att förhållandena på våra hemmamarknader tas tillvara inom CFIT-teknologin. Genom anläggningarna i Sverige och Finland är vår målsättning att få fler registreringar för den röda rasen. Den nya teknologin är intressant för avelsarbetet i Sverige och globalt, och är en viktig del i en ännu mer hållbar mjölk- och nötköttsproduktion, säger Gustav Jahn, Avdelningschef Avel, Växa. 

Den enskilda kons foderintagsdata samlas in under hela laktationen utan att störa kornas dagliga rutiner och naturliga beteende. Data som samlas in från CFIT-anläggningarna kommer även gå att använda för att vägleda lantbrukarna i vilka fodergivor som har låg kostnad och samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser, som metan. 

Nya siffror från en undersökning som använder data från CFIT visar att genetisk selektion kan bidra till ökad fodereffektivitet och 2050 kan reduktionen vara hela 3,2 millioner kg CO2eq. om året, vilket är ca. 20 procent lägre totala utsläpp från VikingGenetics hemmamarknader i Danmark, Sverige och Finland.  

Källa: VikingGenetics

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera