Peter Kullgren lyfter svensk mjölk-och nötproduktion

”Människor och kor har samlevt i årtusenden. Inte minst här i Skandinavien har kor varit viktiga för att vi ska kunna bo och leva. Även idag fyller kor en betydelsefull roll i vårt samhälle” Skriver landsbygdsminister Peter Kullgren på sin Facebook-sida.

Skärmdump från Peter Kullgrens Facebook-sida: 

LRF:s formulering ”Kor kan kyla klimatet” som använts på deras på kampanjsidan ”Hjärta mjölk” blev i går omdiskuterat i media efter en granskning av Ekot. Senare samma dag ger landsbygdsminister Peter Kullgren sin syn på svensk mjölk- och nötköttsproduktion.

”Människor och kor har samlevt i årtusenden. Inte minst här i Skandinavien har kor varit viktiga för att vi ska kunna bo och leva. Även idag fyller kor en betydelsefull roll i vårt samhälle.”

  • Kor ger oss viktig näringsrik mat och proteiner genom att vi får mjölk och kött. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen vi behöver få i oss dagligen.
  • Kor är avgörande för den biologiska mångfalden. Betande djur ger öppna och artrika landskap.
  • Kor mår bra i Sverige. Vi har en god djurvälfärd och svenska bönder använder minst antibiotika av alla bönder i hela EU.
  • Kor bidrar till folkförsörjningen genom att äta sådant vi människor inte kan äta. Genom vallodling och naturbete kan mer mark användas till matproduktion än vi skulle kunna utan kor.
  • Kor ger oss naturgödsel som minskar vårt beroende av importerat konstgödsel och naturgas.
  • Kor är med och bidrar till friskare och mer uthålliga jordar genom att vallodling och bete. Forskning från SLU visar att det är gårdar med kor lagrar in mest kol i marken.

Läs mer i ämnet:

"Vi får dra lärdom av det här" Intervju med LRF:S förbundsordförande Palle Borgström. 

Vallen har en viktig roll att spela

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera