Beslut om förlängd skattenedsättning på jordbruksdiesel

Regeringen beslutade under gårdagen om en proposition med förslag om att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader. 

Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen den 9 mars om att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader. Foto: Mostphotos

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna, och innebär en skattelättnad på cirka 380 miljoner kronor för omkring 25 000 svenska företag. Enligt förslaget förlängs nedsättningen som i juli 2022 infördes som en tillfällig åtgärd till och med halvårsskiftet 2023, i ytterligare sex månader till och med 31 december 2023.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Efter nedsättning blir skatten noll kronor för diesel (miljöklass 1) för användning under andra halvåret 2023, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.  

– Med rådande energikris, inflation och krig i vårt närområde befinner sig svensk ekonomi i ett besvärligt läge. Även svenska företag drabbas, och med skattelättnaden kan vi stötta över 25 000 svenska företag som drabbats av ökade priser. Regeringen kommer även att jobba för att skatten på jordbruksdiesel ska ligga på EU:s miniminivå under 2024 och 2025, säger Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson. 

Propositionen har överlämnats till riksdagen.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera