Lägre korn- och havrepriser än före kriget

Prisnivåerna på maltkorn och grynhavre är nu på en lägre nivå än innan Ryssland eskalerade sina attacker mot Ukraina för ett år sedan. Maltkornet har pressats hårdast medan vete har klarat sig bättre.

 

Noteringen för maltkorn har sjunkit med 18 procent jämfört med prisnivån som rådde innan den ryska attacken på Ukraina i februari 2022.Foto: Mostphotos


Marknaden för grynhavre och maltkorn är svagare än innan Ryssland eskalerade sin attack mot Ukraina med fullskaligt krig och attacker mot civila. 

Läge än före kriget

Lantmännens indikativa notering för grynhavre ligger när detta skrivs på 260 kr/100 kg. Det är 12 kronor lägre än prisnivån 22 februari 2022, två dagar före invasionen. En prisnivå som är drygt 4 procent lägre.

Lantmännens indikativa notering för maltkorn ligger på 275 kr/100 kg. Vilket är 59 kr lägre än prisnivån som rådde innan det ryska anfallet 2022. Knappt 18 procent lägre betalt för maltkorn i mars -23 än i februari -22. I jämförelse med toppnoteringen under våren 2022 har priset på maltkorn fallit 38 procent.
 

Ungefärliga prisnivåer på den svenska spannmålsmarknaden. Maltkorn och grynhavre är tillbaka på lägre nivåer än de inledde förra året med, medan kvarn- och fodervete fortfarande ligger på en högre nivå än de gjorde innan krigsutbrottet.

Lägsta priset sedan 2021

Grynhavren som nu noteras till 260 kr/100 kg har inte varit på en lägre nivå sedan december 2021. Då handlades inom prisområdet 252-263 kr/100 kg.

Maltkornet å sin sida som nu noteras till 275 kr/100 kg har inte varit lägre sedan november 2021. Under november månad handlades det inom ett spann av 274-283 kr/100 kg.

Minskad differens

Maltkornets prispremium mot grynhavre har krympt under inledningen av 2023. Sedan mitten av januari har differensen mellan maltkorn och grynhavre pendlat mellan 7-17 kr. Efter att i höstas legat mellan 14-44 kr och tillfälligt i mars 2022 varit uppe i som högst 105 kr.

Vete på högre nivån än 2022

Kvarnvete noteras till 290 kr/100 kg och fodervete till 280 kr/100 kg.  Skillnaden mellan kvarn- och fodervara på 10 kr är en minskning som skett under de senaste veckorna. Sedan i somras har skillnaden mellan noteringarna legat relativt stadigt runt 20 kr.

Prisnivån på vete i mars 2023 ligger tillskillnad mot korn och havre över prisnivån som rådde innan det ryska anfallet i februari 2022. Då betalades kvarnvete med 278 kr/100 kg och fodervete med 265 kr/100 kg.  Kvarnvetenoteringen är då cirka 4 procent högre i år och fodervete cirka 6 procent högre.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera