Skillnaden mellan ny och gammal skörd minskar

Noteringar för kvarnvete på Euronext-börsen har fallit till baka under februari. Skillnaden mellan sista terminen för skörd 22 och första skördeterminen 23 minskar.

 

Den ryska rekordskörden och långsamma exporttakt sätter nu press på spannmålsmarknaderna när exporten har gått för högvarv under januari och februari. De globala utsikterna för skörd 2023 är dock skiftande vilket ger stöd till skördepriserna.Foto: Mostphotos


När vi skriver detta noterar Euronext terminen för franskt kvarnvete med leverans i maj 2023 till 276 euro/ton. (3080 SEK/ton) och terminen med leverans i september 2023 till 270,50 euro/ton (3019 SEK/ton).

Lagrad skörd från 2022 betalas med premium med 4 procent jämfört med den kommande skörden 2023. Men senaste veckan har vi varit nere på prisskillnader på 1-2 procent på gammal och ny skörd.  Och den brittiska terminen för fodervete på ICE/LIFFE har de senaste dagarna haft högre notering för ny skörd 23 än lagrad skörd från 22. 

Diagrammet visar utvecklingen för kvarnveteterminer på Euronext med leveransmånad dels i maj 2023 och dels i september 2023. Maj är sista terminen för skörd 2022 och september första terminen för skörd 2023. Priser I euro/ton.Källa: Euronext

Rysk export tynger

Orsaken till att noteringarna för ny och gammal skörd närmar sig varandra sägs bero på en kraftig ökning av den ryska veteexporten under januari och februari. Den ryska rekordskörden i höstas i kombination med en beskedlig exporttakt under hösten har resulterat i att det ryska vetet är billigast i världen och exporten under januari och februari rapporteras vara dubbelt så hög som samma månader 2022. 

Mer och mindre vete 

Veteproduktionen i EU och USA förväntas att öka i år jämfört med förra årets skörd. Samtidigt kommer den ukrainska produktionen att minska. Och den ryska skörden kommer att bli lägre än förra årets rekordskörd.

I Indien, som är en stor veteproducent i världen, skadar en värmevåg för tillfället vetet med osäker påverkan på produktionen.

Och för Australien spekuleras om vi efter tre år med La nina vädermönster över Stilla Havet ska gå över till El nino istället vilket ger torrt väder över Australien.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera