Hon är Årets agronom 2023

Utmärkelsen Årets agronom 2023 tilldelas Stina Olofsson. Stina har lett det svenska lantbrukets miljöprojekt – Greppa Näringen i 22 år.  

Stina Olofsson är utsedd till Årets agronom 2023. Foto: Hulda Wirsen  

I snart 30 år har utmärkelsen Årets agronom tilldelats de agronomer som gjort extra insatser för svenskt lantbruk. I år gick utmärkelsen till Stina Olofsson som arbetar som rådgivare inom växtnäring och utvärderingsfrågor och som också leder miljöprojektet Greppa Näringen som är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och flera olika rådgivningsorganisationer i Sverige.  Hon har varit med och bidragit till utvecklingen av kunskap, produktionsutveckling och miljöinsatser för svenskt lantbruk, skriver Agronomförbundet i ett pressmeddelande. 

Delar av motiveringen lyder:  

”Stina har ofta framhållit att Greppa Näringen ska vara en brygga mellan forskning och praktik och har i alla år arbetat idogt och systematiskt för att rådgivningen som ges inom Greppa Näringen baseras på kunskap och på åtgärder som är lönsamma samtidigt som de ger positiva effekter i miljön och minskar negativ klimatpåverkan. Både med en växande medarbetargrupp på Jordbruksverket och med nyckelpersoner på LRF, Länsstyrelserna och rådgivningsorganisationer har Stina drivit det stora samarbetsprojektet framåt med ständig utveckling i fokus. 

Stina håller sig alltid uppdaterad inom de agrara frågorna och har gärna delat med sig av analyser till kollegor och samarbetspartners. En annan viktig del i Greppa Näringens arbete har varit samarbeten inom branschen. På senare år har Greppa Näringen genom Stina varit engagerad i flera samarbeten exempelvis med våra svenska mejerier kring klimatberäkningar och ”LEVA-projektet” om lokal samordning som minskar fosforförluster. Stina har också jobbat för att Greppa Näringen ska synas och att det, för lantbrukare, rådgivare och det frivilliga arbetssättet, ska bli känt och inspirera beslutsfattare både i Sverige men även utomlands. “ 

Stärka varumärket 

Utmärkelsen Årets agronom är en del i Agronomförbundets arbete med att sprida kunskap om den unika kompetens som agronomer har och samtidigt stärka varumärket agronom. 

– Vi i styrelsen är mycket glada över att Stina Olofsson får denna utmärkelse, då hennes arbete betytt väldigt mycket för svenskt lantbruk. Många i Europa ser upp till den svenska modellen i arbetet, där Stina under lång tid drivit arbetet för att omsätta forskning till praktik ute på de svenska gårdarna. Greppa Näringen har dessutom bidragit till att många av våra rådgivare fått stöd i utvecklingen av sitt arbete inom rådgivningen, säger Hulda Wirsén, ordförande i Agronomförbundet. 

Om Agronomförbundet:  

Agronomförbundet har cirka 1 300 medlemmar runt om i hela landet och jobbar för visionen “Agronomerna driver utveckling tillsammans”. Under 2023 möjliggörs att alla agronomer och agronomstudenter kan bli medlemmar för att stärka nätverket inom yrkeskåren, oavsett facklig organisation som man önskar tillhöra.  

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 13 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera