Grästorp kommun kan mätta sin egen lokalbefolkning sjutton gånger om

Hushållningssällskapet har räknat ut att det produceras mest mat i Grästorp av alla kommuner i hela Sverige, i förhållande till kommunens befolkningsantal. 

Genom att förstå hur livsmedelsproduktion och konsumtion förhåller sig till varandra lokalt går det att se vilka insatser som kan göras. Foto: Anders Helgegren

Hushållningssällskapet Västra har tagit fram Försörjningsbalans kommun – ett underlag som beskriver hur den totala mängden åkermark används, samt hur mycket lantbruksdjur som finns i kommunen. Informationen i underlaget ställdes i relation till hur stor lokalbefolkningen är i de olika kommunerna för att se i vilken grad de kan vara självförsörjande på mat.  

I rapporten mäts mängden mat i energi och all mat har omvandlats till kilojoule. Det gäller allt ifrån havrekärnor och rapsfrö till griskött. En förutsättning för produktionen av mat är tillgången på insatsvaror, och rapporten tar inte hänsyn till näringsämnen så som mineraler.  

SLÄTTKOMMUNER HÖGT I RANKNINGEN

Uträkningen är gjord i samband med projektet Rätt från slätt där slättkommuner som ligger högt i rankingen över självförsörjningsgrad är med. Det gäller kommunerna Grästorp, Vara, Essunga, Götene och Vänersborg.  

Och i Grästorps kommun skulle det gå att mätta sjutton gånger så många människor som den egna lokalbefolkningen. 

– Vi skulle faktiskt kunna mätta en befolkning på 100 000 varje år på alla de livsmedel som produceras här. Eller våra egna kommuninvånare ända till 2040, säger Sofie Skalstad, projektledare för Rätt från slätt. 

VISA VÄGEN

Uträkningarna kan användas som underlag för att se vad som saknas i kommunen, och visa hur man ska samarbeta för att värna om åkermarken och matproduktionen inom regionen.  Underlaget öppnar även upp för fortsatta dialoger kring lokal självförsörjning.   

– Vi har mycket råvaror, men vi saknar förädlingen, vi kan inte direkt äta all mat vi producerar. Därför är det viktigt att ha med sig att lokal livsmedelsförsörjning ändå sträcker sig utanför kommungränsen, säger Sofie.  

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste