Parlamentet vill minska EU-ländernas utsläpp med 40 procent

I den nya förordningen om ansvarsfördelning måste alla EU-länderna minska utsläppen av växthusgaser från transporter, byggnader och jordbruk. 

EU-parlamentet har röstat för att minska utsläppen fram till 2030 från 30 procent till 40 procent. Foto: Mostphotos

EU-parlamentet röstade tisdag den 14 mars för revideringen av den så kallade förordningen om ansvarsfördelning, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från transporter, byggnader och jordbruk fram till 2030 från 30 procent till 40 procent jämfört med 2005 års nivåer.  

Röstningen för en omarbetning av förordningen avgjordes genom 486 röster för, 132 röster emot och 10 nedlagda röster, skriver Europarlamentet i ett pressmeddelande.  

I förordningen fastställs bindande årliga mål för att minska växthusgasutsläpp för varje EU-land. För närvarande reglerar förordningen cirka 60 procent av alla utsläpp inom EU. Alla EU-länder ska nu gemensamt minska sina växthusgasutsläpp med mål som ligger mellan 10 och 50 procent per land. Medlemsländernas mål för 2030 baseras på BNP per capita och kostnadseffektivitet. EU-länderna kommer även att behöva se till att de inte överskrider sina årliga utsläppstilldelningar. 

SIGNAL FRÅN EU 

– Med den här lagen tar vi ett stort steg mot att nå EU:s klimatmål. De nya reglerna kring nationella utsläppsminskningar säkerställer att alla medlemsländer bidrar och att de kryphål som finns i dag täpps till. På det sättet skickar vi en tydlig signal att EU på allvar är en global förkämpe för en konkurrenskraftig och effektiv klimatagenda, sa föredraganden och den svenska moderaten Jessica Polfjärd efter omröstningen. 

Nästa steg i processen är att texten formellt måste godkännas av rådet. Därefter kommer den att offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.  

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste