Handeln och konsumenterna måste se värdet i svensk matproduktion

”I debatten om höga matpriser intervjuas såväl ekonomer som politiker, handlare och konsumenter. Men tyvärr är det alldeles för få av oss bönder, som producerar maten, som får komma till tals.”

Arlabönderna skriver också att den svenska livsmedelsproduktionen har svårt att konkurrera med låga priser med de relativt höga produktionskostnaderna som vi har, med höga krav på miljö och djuromsorg. Foto: Carolina Wahlberg

Så inleds debatten ”Tänk på oss bönder när du klagar på priset” i Expressen den 15 mars, som undertecknas av 15 mjölkbönder, samtliga kretsordföranden inom Arla, däribland Anna Vägermark från Södra Norrland och Anders Christersson från Halland.

De skriver att de senaste åren har varit några av de mest dramatiska som många bönder och deras verksamheter varit med om. Och att många bönder tack vare att de då kunde få mer betalt för mjölken, i kombination med krisstödet från regeringen 2022, ändå fick ett hyfsat resultat, när priset på insatsvaror ökade.

”Det var helt nödvändigt med tanke på hur tidigare år sett ut och de investeringar som behövs framåt.” skriver debattörerna.

Lägger betydligt mindre pengar på mat

Debattörerna är däremot kritiska till hur både Riksbanken och politiken vill bekämpa inflationen genom att exempelvis hänvisa konsumenten till billigare produkter som ofta är importerade.

”Faktum är att vi svenskar lägger betydligt mindre av våra inkomster på mat i dag än vad vi gjorde för 40 år sedan. Ungefär 13 procent av hushållens utgifter går till livsmedel. Samtidigt har våra kostnader för boende och annan konsumtion ökat kraftigt. ”

Även om livsmedelspriserna skulle öka med 20 procent per år, så skulle det innebära en betydligt mindre dramatisk effekt på hushållens ekonomi än om boende, el och uppvärmningskostnader ökade lika mycket. Eftersom de kostnaderna tillsammans står för hela 25 procent av hushållens utgifter, anser debattörerna.

Svårt att konkurrera med låga priser

De poängterar också att den svenska livsmedelsproduktionen har svårt att konkurrera med låga priser med de relativt höga produktionskostnaderna som vi har, med höga krav på miljö och djuromsorg. De efterfrågar åtgärder som får ner de bakomliggande kostnadsökningar som driver inflationen, samtidigt som politiken parallellt fokuserar på att göra svenska jordbruket och livsmedelsproduktionen mer motståndskraftig för turbulens i omvärlden.

”Men i slutänden måste också handeln och konsumenterna se värdet i en hållbar svensk matproduktion. Som svenska mjölkbönder vill vi fortsätta producera näringsrika livsmedel i samklang med djuren och naturen. En ensidig jakt på billig mat kommer att stå oss dyrt i framtiden.” 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste