Ungdomssatsning på renrasavel inom nötköttsproduktion

Med syftet att jobba för en föryngring inom renrasaveln har Svensk Köttrasprövning en satsning på unga. Snart är den i mål i och med visningsdagen på Gunnarp i slutet av mars.  

 

Här är delar av gänget vid ett studiebesök hos Sonarp Charolais. Satsningen kommer att avslutas med en träff nere i Skåne på Backagården i Höör, den 24 mars dagen innan visningsdagen på Gunnarp inför tjurauktionen. Där deltagarna bland annat ska få lära sig mer om exteriörbedömning. Agria och KLS är med och genomför dagen. Foto: Anett Seeman


2021 tog Köttrasprövningen ett beslut att man skulle jobba på föryngringen av renrasbesättningar. Man sökte branschpengar våren 2022 tillsammans med NAB – organisationen som företräder renrasaveln för köttraser, och fick ansökan beviljad. Satsningen har varit en kombination av studiebesök och föreläsningar, som skett under slutet av förra året och nu i januari och februari. 

– Tanken var att besöka etablerade avelsbesättningar som bedriver ett framgångsrikt avelsarbete. För inspiration och en möjlighet att få träffa andra med samma intresse, säger Louise Ryberg, vd Svensk Köttrasprövning. 

– En del av deltagarna har insett, att det här var nog inget för mig. Det är också bra! För ska man ge sig in i det här och bli en bra avelsproducent så behöver man gå in med hela paketet. Men jag tror vi har ett jättebra gäng som verkligen kan ta det här uppdraget framåt! säger Louise Ryberg, vd Svensk Köttrasprövning. 
Foto: Svensk Köttrasprövning AB

Hållbara avelsdjur

Föreläsningarna hölls sedan digitalt. Det har varit presentationer av rasföreningarna och NAB:s uppdrag och Louise har presenterat prövningen. Man har även tagit upp ämnen som avelsvärden och index, exteriör och utfodringsstrategi för hållbara avelsdjur. 

–Vi har också pratat om hållbarhet i ett större perspektiv. Det har förts diskussion om hur man med bra djurmaterial kan bygga en så hållbar besättning som möjligt, med utgångspunkt i sin egen gårds förutsättningar.

Stort intresse

De som har gått kursen har varit allt ifrån yngre personer som har sina första tjurar på prövningen. Till personer som står och ska ta över en avelsbesättning den närmsta tiden. Och sedan bruksbesättningar som är väldigt framåt och duktiga. Man sökte medel för 30 personer och deltagarna har varit mellan 20–40 år. 

– Vi trodde inledningsvis att det kanske skulle vara att ta i. Men satsningen blev fullbokad. Vi klämde in 32 personer på studiebesöken. Sedan var vi 40 personer på de digitala föreläsningarna. Det är jättekul att det var så stort intresse! 

Avslut i Skåne

En del i satsningen har varit att få en inblick i hur det funkar på individprövningen. Kursen kommer också avslutas nere i Skåne den 24 mars, dagen innan visningsdagen på Gunnarp. Då kommer man prata ytterligare om exteriör och exteriörbedömning, något som deltagande önskade mer kunskap om. 

Den 31 mars hålls sedan tjurauktionen digitalt. 

Varför är det viktigt med den här typen av satsningar på unga?

– Vi måste fortsätta att hela tiden få fram bra djur för fortsatta avelsframsteg. Så att vi har djur av hög genetisk kapacitet även i framtiden. Bra avelsarbete är viktigt för lönsamheten, för livsmedelsproduktionen och bidrar till friskare och därmed ett hållbarare djurmaterial. Bra djur är gott för väldigt mycket! 

 

Individprövning

Svensk Köttrasprövning AB bedriver individprövning av köttrastjurar. Svensk Köttrasprövning ägs av Svensk Köttrasavel i samverkan (NAB), Växa Sverige och Svenska Köttföretagen.

Var: Gunnarps prövningsstation utanför Hörby i Skåne. 

Hur: Tjurar som ska avelsvärderas föds upp i samma miljö under samma förutsättningar så att man kan utvärdera deras genetiska förmåga. Kalvarna anländer i augusti. Efter cirka fyra veckor börjar prövningen med en startvägning och sedan väger man tjurarna var 14 dag i totalt 154 dagar. Den genomsnittliga tillväxten beräknas från start- till slutvägning och det är denna tillväxt som ligger till grund för T-talet.

Utöver detta så sker bedömning av exteriör, lynne, klövar samt undersökning av testiklar och bitestiklar och mätning av testikelomkrets.  Ryggmuskeln scannas också för att bedöma slaktkroppsegenskaper som marmorering, muskeldjup och underhudsfettets tjocklek. Tjurarna besiktigas även kontinuerligt av en stationsveterinär. När alla registreringar är genomförda beräknas ett prövningstal, som ska spegla tjurarnas samlade kapacitet på ett mer komplett sätt. 

Målet: Under resans gång selekteras ungefär hälften av tjurarna bort. Bara de bästa blir kvar till auktionen i slutet av mars. 

Vem får vara med: Individprövningen är officiell och följer rambestämmelser fastställda av Jordbruksverket. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer detaljreglerna.
Läs dem här: https://q.ja.se/dUvVMKälla: Svensk Köttrasprövning

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste