Ekoförsäljningen 2022 bättre än väntat

Men den största negativa trenden syns inom handeln. Ändrade konsumtionsvanor under pandemin och de höga matpriserna är det som påverkat sifforna mest av allt.

Enligt den Ekologiska Årsrapporten, som summerar utvecklingen för den ekologiska maten i Sverige, växte ekomarknaden i Sverige med 2,5 procent 2022 och den totala andelen ekologiskt sett till hela livsmedelsförsäljningen landade på 8,2 procent. Det skriver Ekologiska Lantbrukarna i ett pressmeddelande.

Utvecklingen under 2022 ser väldigt olika ut för de olika försäljningskanalerna:

– Trots ett krävande år ser vi att den totala ekoförsäljningen ökar något, det är positivt. Extra glädjande är att försäljningen direkt till konsument fortsätter att öka, även om det fortfarande är en mycket liten del av ekoförsäljningen, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Gårdsförsäljningen av ekologisk mat, direkt från bonden till konsument, ökade med 5,9 procent under 2022.

På Systembolaget minskade försäljningen av ekologiska drycker i värde, men ekoandelen har ökat och de konventionella dryckerna har minskat.

I offentliga kök och privata restauranger ligger ekoandelen relativt stabilt. Försäljningsvärdet ökade däremot rejält.

Inom dagligvaruhandeln har den ekologiska försäljningen tappat både när det kommer till värde och volym. Totalt såldes livsmedel för 309 miljarder kronor förra året och av dessa var 19 miljarder ekologiskt. Det motsvarar en ekoandel på 6,1 procent. (Både fysiska butiker och e-handel). Enligt rapporten från 2021 landade den totala livsmedelsförsäljningen då på 291 miljarder kronor och ekologisk på 20 miljarder kronor. Andelen ekologiskt det året var 6,9 procent. Det betyder att den ekologiska andelen av omsättningen sjönk med 11,5 procent jämfört med året innan.

Prognosen fram till 2024

Den negativa försäljningsutvecklingen för ekologiskt inom handeln är något som ger avtryck i det svenska lantbruket. En prognos över utvecklingen fram till 2024 visar att den ekologiskt brukade arealen då kommer vara 44 000 hektar mindre än toppåret 2019.

– Sverige behöver försvara sin position som ett av de länder i världen med störst andel ekologisk jordbruksareal. Nyckeln ligger i samverkan genom hela kedjan, från bonde till butik och konsument. Tillsammans kan vi öka engagemanget för den ekologiska maten, säger Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden.

Fördelarna har kommit i skymundan

Sett över tid menar dock organisationerna att ekoförsäljningen i Sverige är en framgångssaga, eftersom försäljningen ökade med i genomsnitt 9 procent per år mellan 2004 och 2021. De skriver att Sverige fortfarande är ett av de länder i världen med högst ekokonsumtion per capita.

– Alla har varit så upptagna av matpriserna under 2022, så fördelarna med ekologisk mat har kommit i skymundan. Nu måste vi prata ännu mer om att produktionen av ekologisk mat gynnar sådant som biologisk mångfald och god djurvälfärd, ger mindre klimatpåverkan och gör att det blir mindre rester av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel i vår miljö, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Nyckeltal ur rapporten

  • Under 2022 var andelen ekologiskt av försäljningsvärdet för livsmedel i Sverige 8,2 procent.
  • Under 2022 såldes det ekologiska livsmedel för sammanlagt 33,6 miljarder. Jämfört med 2021 är det en ökning med 2,5 procent.
  • I offentlig sektor, privata restauranger och i gårdsförsäljning ökade försäljningsvärdet under 2022.
  • Trenden för försäljningen av ekologiska livsmedel i svensk dagligvaruhandel fortsätter nedåt. Trenden förstärktes under 2022 av stigande matpriser.
  • I dagligvaruhandeln såldes det under 2022 livsmedel för 309 miljarder kronor. Av detta var 19 miljarder ekologiskt vilket ger en ekoandel på 6,1 procent.
  • Under 2022 minskade den ekologiskt brukade arealen i Sverige med cirka 18 000 hektar, vilket motsvarar 3 procent.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 16 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste