Ökad omsättning men halverat resultat

HKScan ökade sin försäljning under sista kvartalet 2022, men rörelseresultatet följde inte den utvecklingen. Även siffrorna för helåret följde samma utveckling.

 

Ökad omsättning för HKScan under 2022 men rörelseresultatet följde inte den utvecklingen. Foto: Mostphotos

Under kvartal fyra i fjol ökade HKScan försäljningen med 14,8 procent jämfört med samma period 2021 till 513,6 miljoner euro (447,5). Bakom omsättningsökningen ligger höjda priser på koncernens produkter som en följd av stigande råvaru- och produktionskostnader.

HKScans rörelseresultat (EBIT) minskade med 56 procent till 5,1 miljoner euro (11,6).

För helåret 2022 hade HKScan en omsättning på 1,8 miljarder euro (1,6), ett rörelseresultat EBIT på 10,1 miljoner euro (21,4) och ett resultat före skatt på -0,9 miljoner euro (10,3).

I december gick HKScan ut med att man säljer sin verksamhet i Baltikum till Maags. I kvartals- och årsrapporten väljer man att beskriva särskilt mycket om verksamheten i Baltikum. 

Klart är dock att man gör ett negativt rörelseresultat på - 60,8 miljoner för helåret (-3,6) i Baltikum. 

Varav -35,4 miljoner euro (-4,0) tas upp under sista kvartalet. Av fjärde kvartalets förlust är cirka 30 miljoner euro kostnader av engångskaraktär.

Även i Sverige steg omsättningen. Under fjärde kvartalet omsatte HKScan 208,9 miljoner euro (196,7) i Sverige. Detta trots negativ valutaeffekter när försäljning i svenska kronor växlas till euro.

Rörelseresultat EBIT sjönk till 4,3 miljoner euro (8,4). Det sämre rörelseresultatet förklaras i kvartalsrapporten med högre energipriser och allmän inflation. Resultatet påverkades också av en svagare efterfrågan på kött med högre värden.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 17 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera